MNE

ENG

PANDEMIJA DODATNO IZOLOVALA OSI U CRNOJ GORI

02.12.2021

logo osi

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (OSI), Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) ukazuje na zastoj u poboljšanju položaja i unaprjeđenju poštovanja ljudskih prava OSI koji je dodatno produbljen pandemijom COVID 19. Osim što je pandemija izolovala, ionako zatvorene i nedovoljno uključene u život zajednice, pojedince/ke s invaliditetom, uticala je da njihove potrebe, problemi i prioriteti budu stavljeni u drugi plan. Bojazan da bi takva situacija mogla da dodatno oteža i uspori život OSI u Crnoj Gori, dovodi u pitanje višegodišnji napor koji je Crna Gora ulagala na planu inkluzije ove grupacije.
Tokom perioda korone, ranjive kategorije, među kojima spadaju i OSI, nijesu dobile adekvatnu institucionalnu zaštitu, psihološku pomoć, neophodnu podršku za obavljanje svakodnevnih aktivnosti ili izuzimanje iz obaveznih mjera, što bi im period pandemije učinilo podnošljivijim. Stari problemi jednako su prisutni. Barijere (fizičke, legislativne, informacione) realnost su sa kojom se OSI bore. Određene zakonodavne pretpostavke za inkluziju i ostvarivanje prava na osnovu jednakosti sa drugima, nijesu obezbijedile da OSI i u praksi žive samostalno, obrazuju se, zarađuju i učestvuju u životu zajednice u punom kapacitetu i bez barijera.
Nepristupačnost objekata i površina u javnoj upotrebi i dalje je zabrinjavajuće prisutna, a sankcionisanje i primjena obaveze prilagođavanja na način definisan Konvencijom UN-a o pravima OSI, nije ni blizu prioriteta u agendama nadležnih. Nijedan objekat sudova, državnih tužilaštava, policijskih stanica širom zemlje i prostorije Uprave za inspekcijske poslove nije u potpunosti pristupačan OSI. Od 20 objekata centara za socijalni rad, samo jedan je u potpunosti pristupačan OSI, 11 je djelimično pristupačno, a 8 je nepristupačno. Najviše 16 osnovnih škola od 163 su potpuno pristupačne, dok su najviše tri srednje škole od 50 potpuno pristupačne.
U Crnoj Gori oko 11% stanovnika (68.064) ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazao je Popis 2011. godine. U odnosu na naše okvire, to bi bio poveći grad ljudi kojima trebaju podrška i podstrek da se uključe u zajednicu, završavaju školu, nalaze zaposlenje, žive samostalno, iskažu svoje talente i mogućnosti. Nažalost, većina njih je nevidljiva u javnosti.
I MI Boke poziva sve donosioce odluka da, bez obzira na aktuelne događaje čiji se fokus često pomjera, ne dozvole da pitanja ljudskih prava OSI i borbe za jednakost ne budu prioritet. Svaki/a pojedinac/ka mora naći svoje mjesto u društvu i to mora biti krajnji cilj. Dostizanje inkluzivnog i društva bez barijera, uz puno učešće OSI, cilj je i I MI Boke, zbog čega možete da računate i na naš doprinos.

Komentariši
0