MNE

ENG

Deinstitucionalizacija osoba sa mentalnim invaliditetom u Kotoru

19.05.2024

20maj cover

Cilj ovog projekta je: „Ponuditi rješenja za deinstitucionalizaciju osoba sa mentalnim invaliditetom (OMI) koje su dugotrajno smještene u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota” Kotor, korišćenjem pristupa zasnovanog na činjenicama i održivim dijalogom između zainteresovanih strana.”

On će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Terensko istraživanje o mogućnostima i preprekama za deinstitucionalizaciju OMI; Prikupljanje i analiza zvaničnih podataka o (ne)postojećim resursima za deinstitucionalizaciju OMI; Izrada Izvještaja sa predlozima rješenja za deinstitucionalizaciju OMI; Lokalni forum reforme javne uprave o deinstitucionalizaciji OMI; Izdavanje Izvještaja sa predlozima rješenja za deinstitucionalizaciju OMI; i Medijska i Kampanja zagovaranja. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Ispitane mogućnosti i prepreke za deinstitucionalizaciju OMI; Prodiskutovani i definisani predlozi rješenja za deinstitucionalizaciju OMI sa lokalnom zajednicom; i Objavljeni i promovisani predlozi rješenja za deinstitucionalizaciju OMI.

Ciljne grupe su: stručnjaci/kinje iz oblasti mentalnog zdravlja i socijalne i dječje zaštite, predstavnici/e organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, lokalna samouprava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja,eksperti/kinje iz zemlje i inostranstva, mediji i opšta javnost.

Projekat je započeo 1. maja 2024. godine i trajaće do 30. aprila 2025. godine, a njegov budžet iznosi 14.000,00€. Projekat je podržan od strane Instituta alternativa u okviru Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou u okviru projekta „Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0”, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Austrijska razvojna agencija.

Komentariši
0