MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - DRUGA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

14.03.2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 18. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati drugu Radionicu za studenate/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će voditi Dunja Samardžić, trenerica s invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

I MI Boke je prepoznala važnost upoznavanja budućih turističkih i ugostiteljskih radnika/ca sa principima pristupačnosti turističkih i ugostiteljskih usluga i lokacija i adekvatne komunikacije s OSI, te nastavlja njihovu edukaciju u ovoj oblasti. Na Radionici će trenerica, kroz interaktivni input, govoriti o svojim ličnim iskustvima prilikom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima. Cilj Radionice je da se studenti/kinje pripreme za adekvatno obavljanje svog poziva s OSI koje koristi turističke i ugostiteljske sadržaja, ali i da se uključe u rad I MI Boke i generalno zalaganje za poboljšanje položaja OSI. Učesnicima/ama Radionice će biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI i kako se studenti/kinje mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.

Podsjetimo, I MI Boke je prošlog petka, 11. marta 2022. godine, održala prvu Radionicu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, na kojoj su studenti/kinje istakli/e značaj dobijenih informacija o prilagođenoj komunikaciji s OSI, adekvatnoj terminologiji i elementima pristupačnih turističkih i ugostiteljskih sadržaja, koje će im koristiti u njihovim budućim profesijama. Radionice se organizuju u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor.

Komentariši
0