MNE

ENG

I MI BOKE PORUČILA DA INSTITUCIJE SISTEMA NE PRUŽAJU PODRŠKU ORGANIZACIJAMA OSI ZA RAZVOJ I PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

11.11.2023

cover

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, je 3. novembra 2023. godine u hotelu Voco u Podgorici govorila na Panel diskusiji „Razvoj socijalnih servisa u Crnoj Gori i okruženje za rad udruženja koji pružaju socijalne servise - Predstavljanje Izvještaja o politikama razvoja socijalnih servisa sa preporukama“. Njeno izlaganje se fokusiralo na nedostatak podrške institucija sistema za razvoj socijalnih servisa i podršci koju je I MI Boke u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: Građani preuzimaju inicijativu” dobila od NVU „Zračak nade”.

Izvršna direktorka I MI Boke je istakla da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja četiri godine zaredom odbilo da pruži finansijsku podršku za projekte koji su podrazumjevali izradu neophodne dokumentacije i jačanje kapaciteta I MI Boke za pružanje licenciranih usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle osobe s invaliditetom (OSI) i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom. Zbog toga se I MI Boke obratila i dobila finansijsku podršku od filantropistkinje našeg porijekla iz SAD-a, a mentorsku podršku od NVU „Zračak nade”.

Navela je da je „Zračak nade” I MI Boke poslao svoja dokumenta, na osnovu kojih je I MI Boke izradila dokumentaciju neophodnu za dobijanje licenci za pružanje navedenih usluga. Iznijela je da će I MI Boke ovog mjeseca predati zahtjeveza izdavanje licenci za pružaoca usluga personalne asistencije i pomoći u kući za odrasle OSI, a moguće i usluge pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom.

Istakla je nespremnost Ministarstva rada i socijalnog staranja da pravilno i u korist OSI tumači propise iz svoje nadležnosti, kao i to da još nije donijelo nijedan podzakonski akt u vezi s uslugom tumačenja i prevođenja na znakovni jezik, zbog čega istu nije moguće licencirati i finansirati iz državnog budžeta. U tom smislu je navela svoj primjer ostvarivanja prava na uslugu personalne asistencije, za koji je Zahtjev podnijela u decembru 2017. godine, a tu uslugu je počela da koristi tek u decembru prošle godine, ali svega 40 sati sedmično i uz pokriće 50% troškova od strane države. U svom Rješenju Ministarstvo podršku za uključenje „u aktivnosti dnevnog života u zajednici” tumači na sljedeći način: „podrška prvog stepena odnosi se samo na dnevne a ne 24 satne aktivnosti, kao i za ostale stepene podrške”. Ovo znači da nijednoj OSI u Crnoj Gori, koja ima potrebu za dvadesetčetvoročasovnom podrškom, to ne bi bilo odobreno, iako ne postoje pravne prepreke.

Istakla je da Opština Kotor ni Uprava za katastar i državnu imovinu ni nakon više obraćanja I MI Boke, nisu našli način da ustupe kancelarijski prostor na besplatno korišćenje, ili pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Iznijela je da, iako jedna od najrazvijenijih opština u Crnoj Gori, Kotor i dalje nema Dnevni centar nego Dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji je organizovan u okviru JU Resursnog centra za sluh i govor ,,Dr Peruta Ivanović.

Panel je bio dio Foruma politike razvoja socijalnih usluga, koji su ogranizovali Fond za aktivno građanstvo (fAKT) u partnerstvu sa NVU „Zračak Nade“ (Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Pljevalja) i „Aktivna zona“, u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: Građani preuzimaju inicijativu“, koji finansira Evropska Unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Komentariši
0