MNE

ENG

I MI Boke učestvuje u međunarodnom programu obuke o spriječavanju rodno zasnovanog nasilja

06.09.2021

grupa ljudi srednjih godina zajedno

Danas, 7. septembra počinje međunarodni program obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene”, koji sprovode Švedska policijska uprava i švedska NVO “Kvinna till Kvinna” fondacija, uz podršku švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA). Ovaj program sprovodi se sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija i tijela, kako bi spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje bili bolji i u skladu sa vladavinom prava.

Program traje godinu dana i obuhvata onlajn obuke i posjetu Švedskoj, a izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je jedna od 25 polaznika/ca.

Međunarodni program obuke je namijenjen za predstavnike/ce strateških državnih tijela i civilnih organizacija iz Albanije, Crne Gore, Kosova, Moldavije i Ukrajine. Program je posebno osmišljen za profesionalce/ke kvalifikovane za učešće u reformskim procesima od značaja na različitim nivoima i koji/e imaju poziciju u matičnoj organizaciji sa mogućnošću da promovišu i vode procese promjena. Učesnici/e obuke će se uključiti u proces razmjene i međusobnog učenja s ostalim polaznicima/ama programa i švedskim partnerima.
Polaznici/e su dužni/e da sprovedu i tzv. projekat promjene, odnosno da, uz podršku trenera/ice, razviju svoju projektnu ideju koja bi se odnosila na poboljšanje stanja u svojoj zemlji. Projekat bi trebalo da doprinese napretku u organizacijskim ili nacionalnim procesima, kada su u pitanju prevencija ili odgovor na nasilje. To je i prilika za poboljšanje i razvoj tekućeg rada u samim organizacijama. Kroz povećanje znanja, metoda i alata, uključujući i najbolje prakse, očekuje se veća osposobljenost za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nasilje globalno pogađa najmanje 30% svih žena. U Crnoj Gori svaka treća žena doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, a svaka peta makar jednom godišnje. Nažalost, ne postoje podaci koji je udio žena s invaliditetom u ovoj nacionalnoj statistici. Samim tim, ne postoje ni specifični oblici podrške za žene s invaliditetom koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori. Upravo je navedeno razlog za učešće predstavnice I MI Boke u međunarodnom programu obuke.

Očekujemo da će učešće Miroslave-Mime Ivanović u međunarodnom programu obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene” omogućiti I MI Boke da stekne znanje iskustva, te razvije projektneideje za uspostavljanje mehanizama podrške za žene s invaliditetom koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja. Dodatno se nadamo da ćemo uspostaviti partnerstva s iskusnim organizacijama i institucijama iz Švedske, koje će nam pomoći u zastupanju odgovornog pristupa prema ovom problemu od strane nacionalnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori.

Komentariši
0