MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: I MI BOKE O MODELIMA PRISTUPA INVALIDITETU SA MLADIMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA

18.03.2024

19mart cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u ponedjeljak, 25. marta 2024. godine, sa početkom u 14:00 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o modelima pristupa invaliditetu i kako oni utiču na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom (OSI).

Ovo je prva od četiri planirane radionice za učenike/ce s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović, u okviru projekta „Pronađimo zajednički jezik”, koji finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope. U okviru ovog projekta, od 28. februara se svake srijede u 14:00 časova održava Kurs znakovnog jezika, koji će trajati do kraja maja. Kurs zajedno pohađaju sedam učenika/ca Gimnazije Kotor i 13 učenika/ca JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, čime se omogućava i njihova međusobna interakcija i druženje.

Na Radionici će mladi s oštećenjem sluha i/ili govora imati prilike da slobodno iskažu svoje utiske u vezi s učešćem na Kursu znakovnog jezika, da daju preporuke za unaprjeđenje njegovog sprovođenja i planiranje novih aktivnosti I MI Boke s ovom ciljnom grupom. Biće im predstavljeni medicinski i socijalni model pristupa invaliditetu, a kroz grupni rad, studije slučaja i otvorenu diskusiju moći će da shvate kako ovi modeli utiču na ostvarivanje prava OSI i njihov društveni položaj.

Preostale tri radionice će se održati do sredine juna, a za teme će imati pristupačnost informacija i komunikacija, individualnu i grupnu analizu snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji za učešće mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u životu zajednice, kao i predloge za dalje aktivnosti i projekte I MI Boke. I MI Boke se nada da će ovim radionicama motivisati mlade s oštećenjem sluha i/ili govora da se aktivnije uključe u njen rad i borbu za prava OSI.
Komentariši
0