MNE

ENG

NAJAVA: DOGAĐAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA PET GODINA RADA I MI BOKE

01.07.2024

pozivnica cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 5. jula 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova, organizovati Događaj povodom obilježavanja pet godina svog rada u hotelu Regent Porto Montenegro u Tivtu. Na Događaju će biti prikazan kratak film o radu I MI Boke, dodijeljene zahvalnice zaslužnim institucijama, donatorima, medijima i pojedincima/kama, kao i sertifikati polaznicima/ama osnovnog Kursa znakovnog jezika, sprovedeno Donatorsko veče za poboljšanje uslova života institucionalizovanih osoba s invaliditetom (OSI), a Program će osvježiti i nastup klape Incanto.

I MI Boke je osnovana 11. aprila 2019. godine od strane troje mladih Kotorana/ki s invaliditetom (Andrija i Dunja Samardžić i Miroslava-Mima Ivanović), a registrovana 29. maja iste godine. Glavna postignuća i rezultati u pet godina postojanja predstavljena su u kratkom filmu, koji je I MI Boke izradila u okviru projekta , koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bonafide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U okviru ovog projekta su od decembra 2023. godine do kraja februara ove godine sprovene četiri radionice s institucionalizovanim OSI u JU Zavodu „Komanski most” u Podgorici, JU Domu starih „Grabovac“ Risan, JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor i JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” Kotor. Učesnici/e ovih radionica su davali predloge aktivnosti, koje mogu unaprjediti njihovo učešće u redovnom životu zajednice. Da bi se obezbjedilo finansiranje jedne ili više predloženih aktivnosti, u okviru Događaja povodom obilježavanja pet godina rada I MI Boke, organizovaćemo Donatorsko veče za poboljšanje uslova života institucionalizovanih OSI. Donatorsko veče će podrazumjevati kako aukciju predmeta sa logotipom I MI Boke, tako i njihovu prodaju i priloge učesnika/ca događaja.

Podsjetimo, u okviru projekta , koji finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope, između 28. februara i 27. maja sproveden je osnovni Kurs znakovnog jezika za sedam učenika/ca Gimnazije Kotor i 13 JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” Kotor. Pored usvajanja znanja i vještina za osnovnu komunikaciju na znakovnom jeziku, učenici/e Gimnazije Kotor su imali/e priliku da se druže sa svojim vršnjacima/kinjama s oštećenjem sluha i/ili govora i učestvuju u Medijskoj i online kampanji projekta. Snimci lekcija Kursa su dostupni javnosti u okviru na YouTube kanalu I MI Boke.

Tim I MI Boke će zajedno s institucijama, donatorima, medijima, organizacijama i pojedincima/kama, koji/e su učestvovali/e u sprovođenju njenih aktivnosti proslaviti svoj prvi jubilej, a oni/e koji/e su za postizanje naših ciljeva dali/e i više nego što su bili dužni/e, će dobiti zahvalnice. I MI Boke se zahvaljuje i klapi Incancto koja je iskazala svoju spremnost da svojim nastupom upotpuni ovaj Događaj.
Komentariši
0