MNE

ENG

I MI BOKE ORGANIZUJE KURS ZNAKOVNOG JEZIKA

25.12.2023

poziv gimnazijalcima cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) poziva učenike/ce svih smjerova Gimnazije Kotor da se prijave za učešće na Kursu znakovnog jezika, popunjavanjem Upitnika na sljedećem linku: . Prijave traju do ponedjeljka, 22. januara 2024. godine u ponoć. Kurs će pohađati do 12 učenika/ca Gimnazije Kotor i šest učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.

Kurs znakovnog jezika će se sastojati od ukupno 16 blok časova (90 minuta), koji će se održavati na sedmičnom nivou, u periodu od februara do kraja maja 2024. godine. Na njima će se obraditi 10 tematskih cjelina: daktilologija, dvoručna azbuka, pozdravi u toku dana, konvencionalni izrazi, porodica i zdravlje, kultura i zabava, Crna Gora i gradovi, druge države, konverzacija, transkript sa znakovnog na verbalni izraz i obrnuto. Kurs će držati sudski tumač za znakovni jezik gospođa Olivera Gluščević. Evalucija i provjere znanja će se sprovoditi jednom mjesečno, a učenici/e Gimnazije Kotor koji/e uspješno polože testove znanja i ne propuste više od tri blok časa će dobiti sertifikate.

Učešćem učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” na Kursu će se omogućiti njihova interakcija sa vršnjacima/kinjama bez oštećenja sluha i/ili govora. Očekuje se da ova interakcija bude zastupljena i van okvira Kursa. Ovo će doprinijeti njihovoj socijalnoj inkluziji i razvoju empatije i poštovanja različitosti kod učenika/ca Gimnazije Kotor. Polaznici/e Kursa će učestvovati i u kreiranju sadržaja za Medijsku i kampanju podizanja svijesti koju će I MI Boke sprovoditi u cilju promovisanja prava i potencijala mladih s oštećenjem sluha i/ili govora.

Sva predavanja Kursa će biti snimana, te će se nakon montaže postaviti na YouTube kanal I MI Boke po tematskim cjelinama. Na taj način će svi/e zainteresovani/e građani/ke ne samo Kotora, već i na nacionalnom, pa i regionalnom nivou, imati slobodan pristup izvoru za učenje znakovnog jezika. Nadamo se da ćemo na ovaj način dugoročno uticati na smanjenje jezičkih barijera između populacije koja koristi znakovni jezik i one koja se služi verbalnom komunikacijom.

Kurs znakovnog jezika se sprovodi u okviru projekta „Pronađimo zajednički jezik”, koji finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope. Pored ove Aktivnosti i već pomenute Medijske i kampanje podizanja svijesti, u okviru ovog projekta će se održati i četiri radionice za podsticanje učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” za aktivnije uključivanje u borbu za svoja prava i život zajednice.
Komentariši
0