MNE

ENG

I MI BOKE OBILJEŽILA MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA RADIONICOM S INSTITUCIONALIZOVANIM STARIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

12.12.2023

13 dec cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 12. decembra 2023. godine, sa početkom u 13:00 časova, održala Radionicu sa osobama s invaliditetom (OSI) smještenim u JU Domu starih „Grabovac” Risan. Radionica je organizovana povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Pozdravljamo spremnost ove ustanove da sarađuje s I MI Boke i omogući nam rad sa korisnicima/ama.

Ovo je druga radionica I MI Boke koja je održana s OSI starije dobi smještenim u JU Domu starih „Grabovac” Risan. I MI Boke ovoj grupi posvećuje posebnu pažnju, jer se o starim licima rijetko govori kao o OSI, iako starost često uzrokuje invalidnost. Interakcija ova dva lična svojstva je veoma važna za njihov položaj u društvu za obezbjeđivanje neophodne podrške. Na Radionici je učestvovalo 18 OSI, koji/e su govorili/e o vještinama i aktivnostima kojima se bave u slobodno vrijeme uključujući: učešće u likovnoj i muzičkoj sekciji, pripremu i izdavanje mjesečnog časopisa Doma, izradu nakita, pletenje. Učesnici/e Radionice su radi poboljšanja uslova za uključivanje u zajednicu preporučili: nabavku pristupačnog vozila koje bi im olakšalo organizaciju i prevoz većeg broja OSI na izlete, obezbjeđivanje pomagala poput slušnih aparata i invalidskih kolica (uključujući toaletna, mehanička i elektromotorna), instaliranje alarma za hitne slučajeve u sobama korisnika/ca.

Preporuke učesnika/ca Radionice smještenih u JU Domu starih „Grabovac” Risan će biti uzete u obzir u planiranju cilja Donatorske večeri za poboljšanje uslova života institucionalizovanih OSI, koja će se održati do kraja avgusta sljedeće godine. Na ovom događaju će se prikupiti sredstva za realizaciju jedne ili više aktivnosti koje preporuče učesnici/e radionica s institucionalizovanim OSI. Do sada su, pored ove Radionice održane radionice s institucionalizovanim OSI u JU Zavodu „Komanski most” u Podgorici povodom Međunarodnog dana OSI i u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor uoči Međunarodnog dana ljudskih prava, a planirano je da do kraja mjeseca bude održana Radonica s učenicima/ama JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.

Navedene aktivnosti su dio projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Komentariši
0