MNE

ENG

I MI BOKE U STUDIJSKOJ POSJETI ORGANIZACIJAMA U STOKHOLMU

25.09.2023

fotka za sajt

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je od 18. do 22. septembra 2023. godine, posjetila organizacije koje se bave pravima žena i osoba s invaliditetom (OSI) u Stokholmu, Švedskoj. Cilj studijske posjete je bio uspostavljanje i jačanje saradnje I MI Boke i švedskih NVO u oblastima prava žena s invaliditetom, zastupanja prava OSI i personalne asistencije. I MI Boke je održala sastanke sa Kvinna till Kvinna, My Right i JAG. Studijska posjeta je finansirana od strane Trag fondacije.

Saradnju sa Kvinna till Kvinna, koju je I MI Boke započela 2021. godine učešćem izvršne direktorke Miroslave-Mime Ivanović u međunarodnom Programu obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene”, nastavljena je organizovanjem sastanka s ovom fondacijom 19. septembra u Stokholmu. Na sastanku je dogovoreno da će obje strane raditi na razvijanju međunarodnog Programa obuke o spriječavanju i odgovoru na nasilje nad ženama s invaliditetom, te da će Kvinna till Kvinna podsticati umrežavanje svojih sadašnjih i bivših partnerskih organizacija koje djeluju u ovoj oblasti. Zaključeno je da će se zajedničkim naporima iznalaziti mogućnosti za finansiranje ovih aktivnosti, naročito kroz konkurse Evropske unije, s obzirom da je švedska Vlada ograničila oblasti finansiranja u okviru prava žena.

I MI Boke se upoznala sa radom organizacije My Right, koja sprovodi projekte u oblasti prava OSI u saradnji sa nacionalnim i lokalnim organizacijama u osam zemalja Azije, Afrike, Evrope i Južne Amerike, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Sa njima smo pričali o izazovima u finansiranju organizacija OSI, kako u Crnoj Gori, tako i u Švedskoj, o njihovim glavnim područjima djelovanja, koja obuhvataju rodno-zasnovano nasilje i jačanje i ujedinjavanje pokreta za prava OSI. Dogovoreno je da nakon sprovođenja projekta formiranja krovne organizacije OSI u Bosni i Hercegovini, to iskustvo može biti iskorišćeno za slične projekte u Crnoj Gori. Nažalost, i u Švedskoj je došlo do smanjivanja iznosa državnog budžeta za rad organizacija OSI, te je proširenje područja djelovanja organizacije My Right na Crnu Goru neizvjesno.

U srijedu 20. septembra, I MI Boke se upoznala sa korisnicima/ama i radom organizacije JAG, koja od 1994. godine pruža personalnu asistenciju u Švedskoj. Predstavnice ove organizacije su nam predstavile istorijat deinstitucionalizacije OSI u Švedskoj, lobiranja za i usvajanja Zakona o personalnoj asistenciji (LASS). Objasnile su postupak za ostvarivanje prava na ovu uslugu, način njenog finansiranja i ulogu njihove organizacije kao pružaoca ove usluge. I MI Boke je objasnila veoma lošu situaciju u Crnoj Gori u ovoj oblasti, istaknuvši da je izvršna direktorka I MI Boke za sada jedina osoba koja u praksi ostvaruje ovo pravo, te da je, između ostalog i zbog toga, I MI Boke u procesu finalizacije Zahtjeva i prateće dokumentacije za dobijanje Licence za pružaoca ove usluge. Dogovoreno je da će saradnja I MI Boke i JAG-a otpočeti organizacijom vebinara o personalnoj asistenciji, koji će se održati do kraja ove godine.

Za petak 22. septembar je bio planiran sastanak sa predstavnicom organizacije STIL, koja je najveća kooperativa za pružanje personalne asistencije u Švedskoj. Međutim, on je otkazan, s obzirom da je izvršna direktorka I MI Boke bila značajno ograničena u kretanju, jer su njena invalidska kolica u avio transferima bila zagubljena, pa je koristila mnogo veća i neadekvatna kolica aerodroma Arlanda u Švedskoj. Njena invalidska kolica su joj vraćena tek po povratku u Crnu Goru. Ovo je značajno uticalo i na sadržinu prikupljenog materijala o primjerima pristupačnosti iz Stokholma.
Komentariši
0