MNE

ENG

I MI BOKE JEDINA ORGANIZACIJA OSI U ULOZI PANELISTE NA REGIONALNOM DOGAĐAJU „ZAPADNI BALKAN ZA PRISTOJAN RAD I ŽIVOT”

02.05.2023

viber image 2023-05-06 15-31-13-240

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović je, 27. aprila 2023. godine u Skoplju, govorila o položaju osoba s invaliditetom (OSI) na Panel diskusiji „Socijalna prava iz različitih uglova”. Panel diskusija je održana u okviru regionalnog događaja „Zapadni Balkan za pristojan rad i život” (Western Balkans 4 Decent working and living), koji je u hibridnoj formi organizovao Savjet za regionalnu saradnju u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja” (ESAP 2), finansiranog od strane Evropske Unije.

Na događaju je Savjet za regionalnu saradnju predstavio regionalni i nacionalne izvještaje o učinku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju Evropskog stuba socijalnih prava. Nakon toga je uslijedila Panel diskusija na kojoj se, osim o prilikama za zaposlenje, govorilo i o socijalnoj inkluziji ranjivih socijalnih grupa. Pored izvršne direktorke I MI Boke, na Panel diskusiji su govorile: Cristina Mereuta, viša stručnjakinja za razvoj ljudskog kapitala u Evropskoj fondaciji za obuku, Marta Naumovska Grnarova, generalna menadžerka kompanije „Zavar Dizajn”, Nadire Redjepi, direktorka terenskih operacija NVO Romska inicijativa za razvoj preduzetništva (REDI) i Ada Huibregtse, glavna tehnička savjetnica u Međunarodnoj organizaciji rada.

Moderatorka je pri najavi izvršne direktorke I MI Boke istakla komplikacije koje je organizator događaja imao da bi uspio da obezbjedi nesmetano učešće OSI na događaju, naglasivši da iako se mnogi hoteli i restorani vode kao pristupačni, oni to u stvari nisu. Miroslava-Mima Ivanović je u svom izlaganju istakla nedostatak političke volje donosilaca/teljki odluka da razgovaraju sa predstavnicima/ama organizacija OSI i izađu u susret njihovim zahtjevima. Naglasila je da se ni postojeći zakoni godinama ne primjenjuju, te je zato većina OSI i dalje potpuno socijalno isključena. Pozvala je da nadležne institucije, naročito Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, preuzmu svoju odgovornost i krenu s ispunjavanjem obaveza u pogledu sprovođenja zakona i međunarodnih ugovora koji garantuju prava OSI.

Na događaju je učestvovalo preko 40 predstavnika/ca institucija i organizacija sa prostora Zapadnog Balkana, što je za I MI Boke predstavljalo dobru priliku za uspostavljanje saradnje sa relevantnim stranama iz regiona. Ovo naročito imajući u vidu da je I MI Boke bila jedina organizacija OSI čija predstavnica je govorila u ulozi panelistkinje.
Komentariši
0