MNE

ENG

I MI BOKE POSTALA ČLANICA KOORDINACIONOG MEHANIZMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KONFERENCIJE DRŽAVA POTPISNICA KONVENCIJE UN-A O PRAVIMA OSI

14.02.2022

logo i mi boke

Ponosni smo što možemo da saopštimo da je 8. februara 2022. godine Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) primljena u Koordinacioni mehanizam organizacija civilnog društva Konferencije država potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (OSI). Konferencija se održava dva puta godišnje u sjedištu UN-a u Njujorku i na njoj učestvuju predstavnici/e svih država potpisnica, koji/e razmatraju važna pitanja u vezi sa sprovođenjem konvencije UN-a o pravima OSI.

Koordinacioni mehanizam organizacija civilnog društva omogućava civilnom društvu, posebno organizacijama OSI i njihovim porodicama, da se aktivno uključe u pripremu i planiranje Konferencije država potpisnica konvencije UN-a o pravima OSI. Ova Konferencija pokriva važne teme i pitanja na okruglim stolovima, interaktivnim dijalozima i propratnim događajima, a uključivanjem glasova OSI i njihovih reprezentativnih organizacija, želi uticati na temeljne promjene društva. Smatramo da I MI Boke, kroz učešće u Koordinacionom mehanizmu, kao i saradnju sa predstavnicima/ama svih država potpisnica Konvencije, može da utiče na jačanje pokreta OSI u Crnoj Gori, ali i na bolje sprovođenje obaveza na koje Konvencija propisuje. Članstvo vidimo kao priliku da Konferenciji država potpisnica ukažemo na zastoje u ostvarivanju prava OSI kod nas, te da skupa sa kolegama/inicama iz drugih država dođemo do primjenljivih rješenja ove situacije.

Kroz aktivnije uključivanje u donošenju odluka na međunarodnom nivou, suštinski se ispunjava namjera slogana „ništa o nama bez nas”. Na tome insistira Koordinacioni mehanizam organizacija civilnog društva, a to je definisano i samom Konvencijom UN-a o pravima OSI. Ona naglašava da će, u kreiranju i sprovođenju odluka u vezi s pitanjima koja se tiču OSI, države potpisnice blisko sarađivati i aktivno uključiti OSI.

Koordinacioni mehanizam je otvoren za sve zainteresovane kolege/inice iz civilnog društva, njihova zapažanja u odnosu na zemlje iz koje dolaze, uključivanje u pripremu Konferencije. Članovi/ce Koordinacionog mehanizma blisko sarađuju sa kancelarijom Konferencije država potpisnica i svim sekretarijatima UN-a u vezi sa sprovođenjem Konvencije. Tu su i: stalna komunikacija članova/ica, vebinari na mjesečnom nivou, razmjena iskustava i saradnja sa predstavnicima/ama država potpisnica.

Podsjetimo, Crna Gora je Konvenciju UN o pravima OSI ratifikovala 2009. godine i obavezala se na sprovođenje mjera koje će OSI omogućiti ravnopravno ostvarivanje ljudskih prava i sloboda. U praksi je njihovo sprovođenje slabo, a o ravnopravnom učešću OSI ne može se ni govoriti.

Komentariši
0