MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

02.03.2022

djevojke s invaliditetom grafika

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A. Na Javnoj debati će biti predstavljeni i rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizuje povodom 8. marta a koji se isključivo bavi položajem žena s invaliditetom. U uvodnim riječima Javne debate će govoriti državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, gdin Bojan Božović, šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade SAD u Podgorici, gđa Nicole Gallagher i izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović. Predstaviće se rezultati Istraživanja, koje je sprovedeno u okviru projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici. Potom slijedi Panel diskusija na temu „Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu?” na kojem će govoriti generalna direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, gđa Aleksandra Popović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, gdin Janko Odović i Glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gđa Dina Knežević.  Istraživanje o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama je prvo takve vrste u Crnoj Gori. Ono je pored žena i djevojaka s invaliditetom, obuhvatilo i članove/ice njihovih porodica i njihova iskustva u vezi sa prihvatanjem invaliditeta, odgajanjem i podrškom djevojčica i djevojaka s invaliditetom, kao i slučajeve nasilja i diskriminacije nad njima zbog invaliditeta njihovih bližnjih. Pored toga, održane su i dvije fokus grupe s aktivistkinjama s invaliditetom i predstavnicama ženskih organizacija i relevantnih institucija o iskustvima i stavovima o stepenu nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom u Crnoj Gori, postojećoj i nedostajućoj podršci, kao i mjerama i strukturama koje treba preduzeti i osnovati kako bi se više radilo na ovom polju. Ovom Javnom debatom želimo istaći značaj i kompleksnost višestruke i intersekcijske diskriminacije žena s invaliditetom u crnogorskom društvu i započeti diskusiju o saradnji različitih zainteresovanih strana na njegovom rješavanju. Zaključci i preporuke s ove Javne debate će biti poslati svim učesnicima/ama i biće osnov budućih aktivnosti I MI Boke u ovom polju. Ova Javna debata se organizuje u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Svi zainteresovani mogu učestvovati na Javnoj debate mogu učestvovati putem sljedećeg linka:

Komentariši
0