MNE

ENG

Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI

02.11.2023

krajnje vrijeme cover

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti unaprjeđenju ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) i njihovih porodica u Crnoj Gori.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od 10 mjeseci uticati na unaprjeđenje ljudskih prava OSI i njihovih porodica, kroz pružanje podrške ovoj grupi, saradnju sa zainteresovanim stranama, učešće organizacija OSI u donošenju odluka i izvještavanje javnosti o slučajevima kršenja prava OSI.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Radionice za institucionalizovane OSI; Grupe samopomoći OSI i njihovih porodica; Besplatna pravna pomoć; Saradnja s institucijama na lokalnom nivou; Saradnja s institucijama na nacionalnom nivou; Medijska i kampanja podizanja svijesti o kršenjima ljudskih prava OSI i njihovih porodica; i Donatorsko veče za poboljšanje uslova života institucionalizovanih OSI.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Podignut nivo osnaženosti 62 OSI i članova/ica njihovih porodica za ostvarivanje i zaštitu njihovih ljudskih prava; Povećana saradnja sa najmanje pet državnih i lokalnih institucija i učešće organizacija OSI u donošenju odluka u vezi sa ljudskim pravima OSI i njihovih porodica; Povećana informisanost i uključenost najmanje 3000 predstavnika/ca donatora, medija i opšte javnosti u vezi sa ljudskim pravima OSI i njihovih porodica.

Ciljne grupe ovog projekta su: OSI i njihove porodice, državne i lokalne institucije, mediji, donatori i opšta javnost.

Projekat je započeo 1. novembra 2023. godine i trajaće do 31. avgusta 2024. godine, a njegov budžet iznosi 19.908,50€.Projekat je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Komentariši
0