MNE

ENG

12. avgust - Međunarodni dan mladih

12.08.2021

djevojka u kolicima

Dan mladih, širom svijeta, obilježava se danas, s ciljem skretanja pažnje na probleme omladine. Od 2000. godine, na ovaj dan potencira se snaga mladih kao partnera u globalnom društvu, ali se i raznim aktivnostima pokušavaju podstaći na jačanje omladinske politike i uključivanje u procese na svim nivoima.

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, više od 40% svjetske populacije mlađe je od 25 godina. Uprkos činjenici da se od njih očekuje da razviju vještine i sposobnosti kojima bi mogli da preuzmu uloge u svim društvenim oblastima, oni se suočavaju sa mnogim nejednakostima i nepravdama. 

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da skrene pažnju da je u tom smislu, položaj mladih s invaliditetom mnogo teži od položaja njihovih ostalih vršnjaka. Dok se, s jedne strane, od njih očekuje aktivno uključivanje u društvene procese kako bi sami inicirali promjene, mladi s invaliditetom, bez bitnije podrške zajednice, biju bitke za osnovna ljudska prava, a prije toga za samoprihvatanje i samoodržanje. Brojni stereotipi i predrasude, različiti oblici diskriminatornog ponašanja dokazuju da invaliditet u Crnoj Gori još nije prihvaćena kategorija. Stoga ne čudi njihova socijalna isključenost i izolacija.

Prema nacionalnim podacima sa Popisa iz 2011. godine, oko 1% populacije mlađe od 29 godina ima neke smetnje ili poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog neke dugotrajne bolesti ili invalidnosti. Taj procenat raste s povećanjem starosti. Kada su u pitanju podaci koji se odnose na područje Boke, što organizaciju I MI Boke, posebno zanima, svaka dvadeseta osoba s invaliditetom mlađa je od 25 godina. Vjerujemo da je taj broj značajno veći, a stvarna cifra krije se u rubrici onih koji nijesu željeli da odgovore na to pitanje (426 osoba sa područja Boke nije željelo da odgovori ili je bez odgovora na pitanje o smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti).

Pored nezaposlenosti i nemogućnosti započinjanja profesionalne karijere ili zasnivanja porodice, što su najveći izazovi mlađe generacije, omladina s invaliditetom u Crnoj Gori još bije bitke za svoja osnovna ljudska prava. Pristupačnost okoline, informacija i literature, njihovi su svakodnevni problemi, zbog čega ne čudi što je njihovo prisustvo u društvu potpuno nezapaženo. O njihovom učešću u procesima donošenja odluka, kreiranju politika i njihovom sprovođenju, skoro da se ne može ni govoriti, nasuprot brojnih akata koji propisuju suprotno.

Zadatak društva mora biti rješavanje izazova sa kojima se mladi suočavaju, a s obzirom na domaće i međunarodne obaveze, unaprjeđenje položaja mladih s invaliditetom mora biti prioritet. Na dan kada treba da se afirmiše jačanje omladinskih politika, I MI Boke, apeluje na prepoznavanje potencijala mladih s invaliditetom i značaja koji bi njihovo uključivanje u procese na svim nivoima imalo. Ne treba podsjećati da su mladi s invaliditetom značajan resurs, spreman, da u skladu sa svojim mogućnostima, doprinese razvoju društva.

Komentariši
0