MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA RADIONICA O OSNAŽIVANJU ŽENA I DJEVOJAKA S INVALIDITETOM IZ BIJELOG POLJA i PLJEVALJA ZA PREPOZNAVANJE I PRIJAVLJIVANJE NASILJA

08.12.2021

usa projekat

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u petak 10. decembra, sa početkom u 10:00h organizuje Radionicu sa ženama i djevojakama s invaliditetom na temu „Osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja”. Radionicu će voditi Miroslava-Mima Ivanović. Na Radionici će se govoriti o specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene žene i djevojke s invaliditetom, postojećim i potrebnim mehanizmima zaštite. Ova tema je prepoznata kao najvažniji problem sa kojim se žene i djevojke s invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju, u okviru Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, u kome je učestvovalo 30 žena i djevojaka s invaliditetom. Radionica će se održati preko Zoom platforme i trajaće 90 minuta. Na Radionici će učestvovati do 10 žena i djevojaka s invaliditetom iz Bijelog Polja i Pljevalja. Ova Radionica je dio projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, kojeg finansira Američka ambasada u Podgorici. Ovo je treća od ukupno pet radionica sa ženama i djevojkama s invaliditetom širom Crne Gore, koje se održavaju u okviru ovog projekta. Pored ovih, planirana je još jedna Radionica od ukupno tri sa članovima/icama porodica žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, na temu ostvarivanja prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Komentariši
0