MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

20.09.2022

peruta ivanovic zgrada

Povodom Međunarodnog dana znakovnog jezika, 23. septembra, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u četvrtak, 22. septembra 2022. godine, sa početkom u 15:00 časova, održati Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) koje su učenici/e JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru. Tema Radionice su prava OSI, a vodiće je trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
Na Radionici će trenerica, koristeći se svojim znanjem iz oblasti prava OSI kao i pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava, edukovati učesnike/ce o njihovima pravima i potencijalima. Cilj Radionice je da se učenici/e JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za buduće aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu. U okviru projekta su izrađeni lifleti koji će biti podijeljeni učesnicima/ama, a na kojima se nalaze informacije o tome ko su sve OSI, kako mogu kontaktirati i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je zadnja od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s korisnicima/ama JU Doma starih „Grabovac” u Risnu. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji s organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.
Komentariši
0