MNE

ENG

NAJAVA RADIONICE U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

06.11.2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 9. novembra 2021. godine održaće Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica će se baviti pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji finansira Opština Kotor.
Radionica će biti prilika da pacijenti/kinje smješteni/e u Specijalnoj bolnici, možda, prvi put razgovaraju o svojim potrebama i potencijalima na način koji potpuno uvažava njihova ljudska prava i dostojanstvo. Značajno psihološko i trenersko iskustvo Julijane Cicović Maslovar omogućiće da učesnici/e otvoreno pričaju o svojim problemima, potrebama, željama i idealima. Koja su to prava osoba sa mentalnim invaliditetom, kako ih ostvariti, koja vrsta podrške im je potrebna u svakodnevnom životu, neka su od pitanja na koja će se pokušati odgovoriti tokom dvočasovne Radionice. Očekuje se da se, kroz otvorenu diskusiju i razmjenu iskustava, učesnici/e Radionice informišu o svojim pravima i osnaže za aktivnije uključivanje u društveni život. U to smislu će im se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Evidentna je velika stigmatizacija, socijalna isključenost i sistemsko kršenje ljudskih prava sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom u Kotoru suočavaju. U JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor trenutno boravi 239 pacijenata/kinja, od čega je skoro polovina, zbog nedostatka adekvatnih usluga u zajednici, osuđena na stalni boravak u toj ustanovi. Problemi sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom i članovi/ice njihovih porodica svakodnevno suočavaju, dodatno su produbljeni usljed pandemije Covid-19. Pored prilično diskriminatornih zakona, kada je ova grupacija u pitanju, oblast karakteriše slaba primjena onih propisa koji podstiču njihovu inkluziju u redovan život društva.
Iako je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju o zaštiti i unaprijeđenju mentalnog zdravlja za period 2019-2023, njena implementacija je na veoma niskom nivou, jer je samo 18% planiranih aktivnosti preduzeto 2020. godine, shodno Izvještaju o realizaciji njenog Akcionog plana. Zbog toga je svaka aktivnost na osnaživanju osoba sa mentalnim invaliditetom da se aktivnije uključe u društveni život zajednice od izuzetne važnosti.

Komentariši
0