MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: I MI BOKE O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA I SWOT ANALIZI SA MLADIMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA

08.05.2024

09maj cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 14. maja 2024. godine, sa početkom u 14:00 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o pristupačnosti informacija i komunikacija i individualnoj SWOT analizi.
Na Radionici će učesnici/e imati prilike da se upoznaju s asistivnim tehnologijama i uslugama podrške koje omogućavaju pristupačnost informacija i komunikacija osobama s oštećenjem sluha i/ili govora. Učenici/e s oštećenjem sluha i/ili govora će imati prilike da iskažu svoju zainteresovanost za korišćenje pojedinih asistivnih tehnologija i usluga, a I MI Boke će im pružiti pomoć u njihovom osiguravanju u granicama njenih mogućnosti. Takođe, mladi s oštećenjem sluha i/ili govora će se upoznati s izradom SWOT analize i izraditi individualne analize snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji za svoje učešće u životu zajednice. Dodatno, i ova Radionica će biti prilika da učenici/e JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” iskažu svoje utiske u vezi s učešćem na Kursu znakovnog jezika, koji sa sedam učenika/ca Gimnazije Kotor pohađaju svake srijede počev od 28. februara.
Ovo je druga od četiri planirane radionice za učenike/ce s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović, u okviru projekta „Pronađimo zajednički jezik”,koji finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope. Podsjetimo, prva je održana 25. marta i obrađivala je temu modela pristupa invaliditetu, dok će se preostale dvije radionice održati do sredine juna, a za teme će imati grupnu analizu snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji za učešće mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u životu zajednice i predloge za dalje aktivnosti i projekte I MI Boke. I MI Boke se nada da će ovim radionicama motivisati mlade s oštećenjem sluha i/ili govora da se aktivnije uključe u njen rad i borbu za prava osoba s invaliditetom.
Komentariši
0