MNE

ENG

ZAHTIJEVAMO ODGOVORNIJI PRISTUP U ZAŠTITI ŽENA I DJEVOJČICA S INVALIDITETOM OD NASILJA

24.11.2021

dan protiv nasilja

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da ukaže i na nezavidan položaj žena i djevojčica s invaliditetom. One su u još većem riziku od nasilja, kako zbog pola, tako zbog invaliditeta.
O rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Crnoj Gori i ozbiljnosti samog problema eksplicitno govori podatak da su nedavno dvije žene ubijene, a da utvrđivanje odgovornosti onih koji nisu zaštitili žrtve koje su prijavljivale nasilje izostaje. Ovo je obeshrabrujuća činjenica za žene bez ikakvog invaliditeta a kamoli za žene s invaliditetom koje do uspostavljanja kontakta s institucijama moraju savladati niz fizičkih, komunikacijskih i proceduralnih barijera. Dok podaci Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da svaka treća žena u Crnoj Gori doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, a svaka peta makar jednom godišnje, ne postoje podaci koji je udio žena s invaliditetom u toj nacionalnoj statistici. Samim tim, ne postoje ni specifični oblici podrške za žene s invaliditetom koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori.
Osim fizičkog i seksualnog, žene i djevojčice s invaliditetom često trpe psihičko i ekonomsko nasilje, kao i zapostavljanje, zanemarivanje, prisilno izlaganje medicinskim zahvatima, itd. Neprihvatljivo je da se takva vrsta nasilja ne uzima za ozbiljno, ne istražuje, niti žene s invaliditetom s iskustvom nasilja imaju adekvatnu pomoć institucija. Ne treba podsjećati koliko su posljedice nasilja dalekosežne, kako po psihološko, tako i po fizičko, seksualno i reproduktivno zdravlje žena.

Iako u članu 6 Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom države potpisnice priznaju izloženost višestrukoj diskriminaciji žena i djevojčica s invaliditetom, tokom godina primjene nije učinjeno mnogo da se upravo toj kategoriji obezbijedi adekvatna zaštita odnosno ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, na čemu Konvencija insistira.

Iako, I MI Boke, svojim projektima i učešćem u međunarodnim programima obuke nastoji da pruži neophodnu podršku, u krajnjem  i pružanjem besplatne pravne pomoći i otvaranjem SOS telefona za žene s invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije, ovom problemu je neophodan odgovorniji pristup od strane nacionalnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pozivamo sve aktere da daju svoj doprinos na jačanju sistemskog odgovora na nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, da se sa aspekta svojih ingerencija aktivnije uključe i doprinesu njegovom suzbijanju i rješavanju. Pozivamo i žene s invaliditetom, da ne zatvaraju oči pred bilo kojim oblikom nasilja, već da koriste  raspoložive mehanizme zaštite, ne trpe nasilje, već da isto prijave.

Komentariši
0