MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „MILAN VUKOVIĆ”

12.12.2021

dunja u školi

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 11. decembra u Osnovnoj školi „Milan Vuković” u Meljinama u Herceg Novom, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnog razreda bili/e su više nego zainteresovani za direktnu komunikaciju sa trenericom, aktivistkinjom u borbi za prava OSI, Dunjom Samardžić, koja ima oštećenje vida. Radionica je bila prilika da prvi put direktno razgovaraju s OSI, o kojima su, kako su nam kazali/e, uglavnom informisani putem medija. Bili/e su vidno zainteresovani za njihov život i rad, konkretno: kako to danas osoba s oštećenjem vida koristi mobilni telefon, kako završava školu, ide na posao i odrađuje svoje poslovne obaveze, pa do toga da li tokom života nailazi na one kojima je neprijatno da budu u njihovom društvu. Ne krijući radoznalost, učenici/e su pomogli da se kroz primjere iz života i Dunjinu ličnu priču objasni šira slika položaja OSI u Crnoj Gori i kako se on tokom vremena mijenjao. Ukazano je i na brojne stereotipe koje mediji koriste za prikazivanje OSI, što kao posljedicu ima predrasude o OSI i nerealna očekivanja od njih. Njihova reakcija i razumijevanje problematike OSI važni su za formiranje adekvatnih stavova, kako na njih ne bi uticali stereotipi i predrasude koje plasiraju mediji i društvene mreže. Radionica je bila svojevrsna lekcija o prihvatanju različitosti, za koju su učenici/e O.Š. „Milan Vuković” pokazali veliko interesovanje i koju su do kraja „časa” uspješno savladali. Na kraju Radionice učenici/e su izrazili/e zahvalnost što su imali/e priliku da se, iz prve ruke, upoznaju sa životom i radom OSI. I MI Boke je već održala dvije radionice s učenicima/ama završnih razreda Osnovne škole „Nikola Đurković” u Radanovićima u Kotoru i Osnovne škole „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Komentariši
0