MNE

ENG

DODJELOM SERTIFIKATA POLAZNICIMA/AMA ZAVRŠEN OSNOVNI KURS ZNAKOVNOG JEZIKA

15.07.2024

11 jul cover-1

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak 5. jula u hotelu Regent Porto Montenegro u Tivtu uručila sertfikate učenicima/ama Gimnazije Kotor koji/e su pohađali/e osnovni Kurs znakovnog jezika. Dodjela sertifikata je organizovana u okviru Događaja povodom pet godina rada I MI Boke, a iste je uspješnim polaznicima/ama Kursa dodijelio direktor JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, gospodin Neđeljko Moškov.

Sertifikate je dobilo sedam učenika/ca Gimnazije Kotor: Anastasija Radović, Đuro Perović, Maja Pajković, Marija Mišković, Nikolina Vukmirović, Tea Ćirović i Vigor Vuleković, koji su zajedno sa 13 učenika/ca JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” pohađali/e Kurs znakovnog jezika svake srijede od 28. februra do 27. maja ove godine. Na ovaj način se omogućila interakcija i druženje mladih s oštećenjem sluha i/ili govora i njihovih vršnjaka/inja bez invaliditeta, čime se kod kotorskih gimnazijalaca/ki podstakao razvoj empatije i poštovanje različitosti.

Kurs se sastojao od 16 blok časova, koji su obrađivali: jednoručnu i dvoručnu azbuku, pozdrave u toku dana, konvencionalne izraze, osobine ličnosti, stanja i potrebe, porodicu i zdravlje, javne ustanove i službe, obrazovanje i vaspitanje, rad i zapošljavanje, kulturu i zabavu, saobraćaj i turizam, kontinente i države, životinje i biljke. Kurs znakovnog jezika je sprovodila diplomirana defektološkinja i nastavnica razredne nastave u JU Resurnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, gospođa Olivera Gluščević. Svi časovi Kursa su snimani i postavljeni u osam lekcija u okviru I MI Boke, čime je omogućeno učenje znakovnog jezika od strane predstavnika/ca državnih i lokalnih institucija i šire javnosti. I MI Boke se nada da će na ovaj način dugoročno uticati na smanjenje jezičkih barijera između populacije koja koristi znakovni jezik i one koja se služi verbalnom komunikacijom.

Kurs je sproveden u okviru projekta „Pronađimo zajednički jezik”, kojeg je finansirala Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope. Pored Kursa, u okviru projekta je sprovedena Medijska i online kampanja u čijem su sprovođenju učestvovali/e i polaznici/e Kursa znakovnog jezika iz Gimnazije Kotor, kao i dvije radionice za učenike/ce JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Ove radionice su se bavile modelima pristupa invaliditetu i njihovim uticajem na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom (OSI), pristupačnošću informacija i komunikacija, te individualnom i grupnom SWOT analizom, kao i prijedlozima za buduće aktivnosti i projekte I MI Boke, a njihov cilj je bio motivisati mlade s oštećenjem sluha i/ili govora da se aktivnije uključe u rad I MI Boke i borbu za prava OSI.

11-jul-3

11-jul-4

Komentariši
0