MNE

ENG

PREDLOZI PREDSTAVNICE I MI BOKE ZA POJMOVNIK KLJUČNIH TERMINA I JEDINSTVENU METODOLOGIJU PROCJENE INVALIDITETA

14.09.2021

saopstenje naslovna slika

Početkom septembra, izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović je pripremila Pojmovnik ključnih termina za reformu sistema procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Ona je u julu dala i predlog osnove za izradu Jedinstvene metodologije utvrđivanja tjelesne invalidnosti i procjene ivaliditeta.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Crnoj Gori u partnerstvu sa nadležnim institucijama i uz finansijsku podršku Evropske Unije sprovodi projekat „Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori”. Pri Institutu za javno zdravlje oformljene su četiri radne grupe za izradu Jedinstvene metodologije, a izvršna direktorka I MI Boke je članica jedne od njih, koja se bavi tjelesnim oštećenjima. U dosadašnjem radu Radne grupe, njen doprinos je prepoznat i uzet u obzir kao osnov za razvoj Jedinstvene metodologije.

Na insistiranje predstavnika/ca organizacija osoba s invaliditetom, međunarodni ekspert Damjan Tatić, bivši član Komiteta UN-a za prava osoba s invaliditetom, je izradio Pojmovnik ključnih termina u skladu sa definicijama Konvencije i praksom Komiteta. Predstavnica I MI Boke je svoj predlog Pojmovnika ključnih termina pripremila 10. septembra i o istima će se tokom sljedećeg mjeseca raspravljati.

U pripremi svih sugestija, Miroslava-Mima Ivanović se vodila misijom, vizijom i ciljevima I MI Boke i principima Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Njen dosadašnji doprinos je dostupan ispod.

Komentariši
0