MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - U ŠTO KRAĆEM ROKU UKINUTI UMANJENJE OBIMA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD ZBOG NJEGE OBOLJELOG ČLANA/ICE UŽE PORODICE OSIGURANIKA/CE

27.07.2022

ilustracija pravo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je uputila Inicijativu Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore da u što kraćem roku pristupe izmjeni odredbe člana 17 stav 3 novog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Naime, predmetna odredba Pravilnika za duplo je skratila vrijeme na koje se pravo na privremenu spriječenost za rad može odobriti osiguraniku/ci radi njege srodnika/ce s invaliditetom, u odnosu na stari Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Shodno članu 17 stav 3 novog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguraniku/ci se u kalendarskoj godini može najviše odobriti 90 dana privremene spriječenosti za rad za njegu oboljelog člana/ice porodice mlađeg od 15 godina života, dok se za njegu oboljelog člana/ice uže porodice starijeg od 15 godina života osiguraniku/ci može najviše odobriti 60 dana privremene spriječenosti za rad u kalendarskoj godini. Sa druge strane, stari Pravilnik, koji je važio od oktobra 2020. godine do donošenja novog Pravilnika u martu ove godine je odredbom člana 16 stav 1 propisivao duplo duže trajanje privremene spriječenosti za rad zbog njege oboljelog člana/ice porodice, i to „najduže do šest mjeseci ukupne privremene spriječenosti za rad, za njegu oboljelog člana uže porodice do 15 godina života” i „najduže do četiri mjeseca ukupne privremene spriječenosti za rad, za njegu oboljelog člana uže porodice starijeg od 15 godina života, u jednoj kalendarskoj godini.”

Odredba člana 17 stav 3 novog Pravilnika je diskriminišuća prema osobama s invaliditetom (OSI), kojima za sada često jedina podrška u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba dolazi upravo od članova/ica njihovih porodica. Zbog nefunkcionisanja usluga socijalne i dječje zaštite, članovi/ce porodica su jedini/e koji/e OSI pružaju neophodnu njegu i podršku, te se država ne smije oglušiti o ovakvo činjenično stanje. Umanjenje obima prava na privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana/ice uže porodice osiguranika, predstavlja diskriminaciju po osnovu invaliditeta i kršenje osnovnih ljudskih prava i dostojanstva OSI.

Podsjećamo, Crna Gora je 2009. godine ratifikovala Konvenciju UN-a o pravima OSI, čije odredbe imaju primat u primjeni nad domaćim zakonodavstvom shodno Ustavu Crne Gore. Konvencija nalaže Crnoj Gori progresivno postizanje punog ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, u koja svakako spada i pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, u čijem je korpusu i konkretno pravo na privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana/ice uže porodice osiguranika/ce. Ovo znači da nijedan organ javne vlasti ne smije postupiti na način na koji su postupili Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, donošenjem novog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koji umanjuje obim prava na privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana/ice uže porodice osiguranika/ce.

OSI ne žive samo 90 ili 60 dana godišnje, nego im je potrebna podrška 365 dana u godini, i to vrlo često 24h dnevno. Zbog nefunkcionisanja usluga socijalne i dječje zaštite, članovi/ce porodica OSI su primorani da koriste pravo na privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana/ice uže porodice, kako bi svojim srodnicima/ama s invaliditetom pružili neophodnu podršku u zadovoljanju osnovnih životnih potreba. Država mora prepoznati i odgovoriti na ovo činjenično stanje dok se ne omogući nesmetano i održivo pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI. Umanjenje obima prava na privremenu spriječenost za rad zbog njege oboljelog člana/ice uže porodice osiguranika/ce direktno utiče na smanjenje mogućnosti OSI da žive dostojanstven život i ostvaruju svoja ljudska prava.

I MI Boke očekuje da Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore u što kraćem roku, pristupe izmjeni odredbe člana 17 stav 3 novog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad i u najmanjem je upodobe odredbi člana 16 stav 1 prethodnog Pravilnika. I MI Boke pomenutim institucijama stoji na raspolaganju za pružanje svake podrške i pomoći u smjeru rješavanja ovog gorućeg problema.

Komentariši
0