MNE

ENG

PREDSTAVNICA I MI BOKE U DVA NAJVAŽNIJA TIJELA ZA PRAVA OSI U CRNOJ GORI

25.02.2022

mima

U februaru je izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović postala članica Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor i Savjeta za prava lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ova dva tijela su jedna od najvažnijih u kojoj predstavnici NVO mogu uticati na položaj osoba s invaliditetom (OSI) uopšte, a naročito osoba sa psihosocijalnim invaliditetom. Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor je nezavisno multidisciplinarno tijelo, koje se, shodno članu 49 Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, obrazuje u svakoj bolnici za psihijatriju. Nadležno je da: prati sprovođenje postupaka propisanih ovim Zakonom i ukazuje Bolnici i nadležnim državnim organima na uočene propuste; nadgleda poštovanje ljudskih prava i sloboda i dostojanstva osoba sa mentalnim oboljenjima; ispituje pojedinačne slučajeve prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja u bolnicu, po sopstvenoj procjeni ili na predlog trećih lica, a naročito smještaja maloljetnih lica, lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost i drugih lica koja nijesu sposobna da daju pristanak; preduzima potrebne radnje radi provjere zaštite i ostvarivanja prava osoba sa mentalnim oboljenjima povodom prigovora i pritužbi ovih lica, njihovih zastupnika, članova/ica porodice, trećih lica ili centra za socijalni rad; inicira donošenje odluke o otpuštanju iz Bolnice i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom. Pored izvršne direktorke I MI Boke, za članice Savjeta, imenovane su i: predstavnica Akcije za ljudska prava Martina Markolović, predstavnica CAZAS-a Sanja Šišović, i predstavnice JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor Stanislava Porobić i Marija Rajhel. Savjet za prava lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava je nadležan da: prati izvršavanje obaveza iz Konvencije UN-a o pravima OSI i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava OSI; prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava OSI i daje inicijative za njihove izmjene i usvajanje novih propisa; prati implementaciju strategija koje se odnose na ostvarivanje prava OSI, zaštitu OSI od diskriminacije i promociju jednakosti; podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava OSI u Crnoj Gori; unaprjeđuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava OSI; unaprjeđuje saradnju NVO, državnih i lokalnih institucija u procesu zaštite prava OSI; upoznaje javnost sa pravima OSI i razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava OSI. Pored izvršne direktorke I MI Boke, za članove/ice Savjeta su ispred organizacija OSI u Crnoj Gori izabrani/e: predstavnica Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa” Nataša Anastasov, predstavnica Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore „NARDOS“ Rasema Hekalo, predstavnik Saveza slijepih Crne Gore Radenko Lacmanović, predstavnica Udruženja mladih s hendikepom Crne Gore Marina Vujačić iz Podgorice i predstavnica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Milijana Ćirković. Prva, konstitutivna sjednica Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor je održana 21. februara, dok se druga očekuje krajem marta. Još uvjek nije održana nijedna sjednica Savjeta za prava lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Zahvaljujemo se NVO „Ekvivalent”, NVO „Nova šansa u Novom”, Opštinskom udruženju multiple skleroze Bijelo Polje, Udruženju lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore i Preventivno edukativnom centru iz Podgorice, na podršci u kandidaturi izvršne direktorke I MI Boke za članstvo u Savjetu za prava lica sa invaliditetom. Imajući u vidu dosadašnji rad, sigurni smo da će Miroslava-Mima Ivanović adekvatno zastupati prava OSI i osoba sa psihosocijalnim invaliditetom u ovim tijelima.  

Komentariši
0