MNE

ENG

I MI BOKE POSLALA PRIMJEDBE I SUGESTIJE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

20.03.2022

logo i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava dostavila Primjedbe i sugestije za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Primjedbe i sugestije I MI Boke su poslate elektronskim putem u petak 18. marta 2022. godine u okviru Javnih konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme ovog dokumenta. Primjedbe i sugestije se tiču unaprjeđenja načina ostvarivanja prava osoba s oštećenjem sluha i govora na besplatnu pravnu pomoć, proširenjem liste pružaoca/teljki besplatne pravne pomoći za osobe s invaliditetom (OSI), kao i uklanjanja barijera za ostvarivanje ovog prava od strane OSI.

Sadašnjim Zakonom je propisano da besplatna pravna pomoć podrazumjeva pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, zastupanja u različitim postupcima pred tužilaštvom, sudovima, javnim izvršiteljima i Evropskim sudom za ljudska prava, kao i oslobađanje od plaćanja troškova postupaka. Međutim, ni u jednoj odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći se ne pominje pokriće troškova prevođenja i tumačenja na znakovni jezik, bez kojeg se osobe s oštećenjem sluha i govora ne mogu informisati ni da mogu ostvariti ovo pravo. Zbog toga je I MI Boke predložila da se u pravo na besplatnu pravnu pomoć uključi i obezbjeđivanje potrebnih sredstava za potpuno pokrivanje troškova tumačenja i prevođenja na znakovni jezik pred nadležnim organima, ali i pružaocima/teljkama besplatne pravne pomoći.

Iako Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći propisuje da sve OSI i žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, ove grupe često ne koriste ovo zakonsko pravo. Prvi i osnovni razlog je što Zakon propisuje da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati/ce po redosljedu sa spiska Advokatske komore Crne Gore. S obzirom da su za rad s ovim ciljnim grupama potrebna specifična pravna znanja iz ovih kompleksnih pravnih oblasti ali i senzibilitet i specifične vještine za rad i adekvatnu komunikaciju s ovim ciljnim grupama, OSI, među kojima su i žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima često nisu upućene advokatu/ici s ovim znanjima i vještinama. Zbog toga pripadnici/e ovih grupa najviše pravnih obavještenja i pravnih savjeta traže od NVO koje se isključivo bave ovim oblastima.

U tom smislu, I MI Boke je predložila da se za ostvarivanje prava OSI i žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima na besplatnu pravnu pomoć mogu odrediti isključivo advokati/ice sa spiska Advokatske komore Crne Gore, za koje je naglašeno da se bave oblašću prava lica s invaliditetom, nasilja u porodici i trgovine ljudima. Takođe je predloženo da se u pružaoce/teljke besplatne pravne pomoći ubroje i NVO koje se isključivo bave oblašću prava lica s invaliditetom, nasilja u porodici i trgovine ljudima, a čime bi se obezbjedila finansijska odživost njihovih pravnih savjetovališta.

Drugi razlog što OSI, među kojima su žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima, ne ostvaruju zakonsko pravo na besplatnu pravnu pomoć je i taj što se njihov finansijski i materijalni uspjeh u sporu može umanjiti za iznos koji je potrošen iz državnog budžeta na ostvarivanje ovog prava. Tako se npr. naknada nematerijalne štete za OSI zbog pretrpljene diskriminacije po osnovu invaliditeta smanjuje za iznos troškova koje je država uplatila advokatu/ici koji/a je pružio/la besplatnu pravnu pomoć. Zbog toga je I MI Boke predložila da u slučaju dobijanja finansijske i materijalne dobiti u postupcima, OSI i žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima treba osloboditi vraćanja iznosa troškova ostvarenih po osnovu odobrene besplatne pravne pomoći u Budžet.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će do petka 25. marta 2022. godine objaviti Izvještaj o javnim konsultacijama. I MI Boke se nada da će Ministarstvo usvojiti navedene Primjedbe i sugestije i iskoristiti ih u izradi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, što bi osiguralo da OSI ostvaruju ovo pravo na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

Komentariši
0