MNE

ENG

Pronađimo zajednički jezik

02.12.2023

pronadjimo zajednicki jezik cover

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti punoj socijalizaciji i inkluziji mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u opštini Kotor.”. Specifični ciljevi projekta su: „Smanjiti nivo komunikacijskih barijera između 18 mladih s oštećenjem sluha i/ili govora i njihovih vršnjaka/inja u Kotoru za najmanje 50%.“, „Edukovati, motivisati i podstaći najmanje 6 mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u Kotoru da budu aktivniji građani/ke lokalne zajednice.“ i „Podići nivo svijesti, znanja i razumijevanja prava, potreba i potencijala mladih s oštećenjem sluha i/ili govora kod najmanje 2000 građana/ki Kotora.“.

Oni će se postići sljedećim aktivnostima: Pripremne aktivnosti; Kurs znakovnog jezika; Radionice sa mladima s oštećenjem sluha i/ili govora; i Medijska i Kampanja podizanja svijesti.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Povećana upotreba znakovnog jezika od strane 12 učenika/ca Gimnazije Kotor; Smanjene komunikacijske barijere između mladih s oštećenjem sluha i/ili govora i njihovih vršnjaka/inja; Smanjeni strahovi i predrasude vršnjaka/inja prema mladima s oštećenjem sluha i/ili govora; Povećana socijalna inkluzija mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u Kotoru; i Mladi s oštećenjem sluha i/ili govora ohrabreni na aktivizam za njihova prava.

Ciljne grupe su: učenici/e Gimnazije Kotor i JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, mladi s oštećenjem sluha i/ili govora i opšta javnost Kotora.

Projekat je započeo 11. decembra 2023. godine i trajaće do 10. juna 2024. godine. Njegov ukupan budžet iznosi 15.360,00€, a iznos koji finansira Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope je 15.000,00€.

Komentariši
0