MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „NIKOLA ĐURKOVIĆ”

30.11.2021

Skola Nikola Djurkovic

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak 30. novembra u Osnovnoj školi „Nikola Đurković” u Radanovićima u Kotoru, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Kroz otvorenu i interaktivnu komunikaciju sa trenericom s invalidietetom Dunjom Samardžić, tridesetak učenika/ca devetog razreda te škole na najbolji način upoznalo se sa načinom funkcionisanja i rada OSI, o čemu su uglavnom saznavali putem medija.

Tokom devedesetominutnog druženja, akcenat je stavljen na modele pristupa informisanja o OSI, kao i na terminologiji koju je neophodno koristiti. Potencirano je da mediji ne bi smjeli da o OSI govore sa medicinskog ili funkcionalnog stanovišta, što su zastarjeli metodi, ali da se to često dešava. Analizirajući konkretne medijske izvještaje koji su bazirani na takvim pristupima, učenici/e su shvatili/e nedostatke i moguće posljedice koje takvo informisanje nosi, po pojedince, pokret OSI, ali i cijelo društvo jer podstiče razvijanje predrasuda i strereotipa. Pristup koji se temelji na principu poštovanja ljudskih prava OSI, a samim tim i usklađena terminologija, ono je na čemu treba insistirati, istaknuto je tokom Radionice. Trenerica je pojasnila da često zbunjuju nazivi pojedinih organizacija OSI koje u svom osnovnom imenu sadrže neadekvatne izraze, ali u pitanju je zaostavština iz ranijeg perioda koja se sada otežano mijenja.

Učenici/e su aktivno učestvovali/e i bili/e iznenađujuće zainteresovani/e za život i način funkcionisanja OSI. Kako je trenerica Dunja Samardžić bila u pratnji svog psa vodiča, Urana, učenike/ce je zanimalo kako on sve može da pomogne osobama s oštećenjem vida, kao i kako kompjuterski programi olakšavaju funkcionisanje ovih osoba. Nastavnici/e su iskazali/e zainteresovanost da se slične radionice održe i sa učenicima/ama ostalih razreda škole, jer, kako su i sami/e zapazili/e, to je najbolji način prihvatanja različitosti i edukovanja djece i mladih o potrebama i pravima OSI.

Osnovna škola „Nikola Đurković” nije pristupačna za OSI, iako je to odavno obaveza svakog javnog objekta u Crnoj Gori. Pored ove, u narednom periodu, slična radionica biće organizovana i u O.Š. „Milan Vuković” – Meljine. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.
Komentariši
0