MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S INSTITUCIONALIZOVANIM OSI U JU ZAVODU „KOMANSKI MOST”

23.11.2023

komanski most cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 1. decembra 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova, održati Radionicu s osobama s intelektualnim invaliditetom smještenim u JU Zavodu „Komanski most”. Radionica se organizuje povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (OSI).

Na Radionici će psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar sa učesnicima/ama razgovarati o njihovima pravima, potrebama i potencijalima, u skladu sa pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava OSI. Cilj Radionice je da se učesnici/e informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu. Finansiranje jedne od predloženih aktivnosti za unaprjeđenje položaja učesnika/ca Radionice u životu zajednice, može biti izabrana za cilj Donatorske večeri za poboljšanje uslova života institucionalizovanih OSI, koja će se održati do kraja avgusta 2024. godine.

Ovo je prva od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Komentariši
0