MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

08.05.2022

psihijatrija logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održala Radionicu sa 15 osoba s invaliditetom (OSI) smještenih na muškom Odjeljenju za produženo liječenje u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice bila su prava OSI, a o njoj je s učesnicima razgovarala psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Imajući u vidu da je ovo drugi po redu susret I MI Boke sa ovom grupom učesnika, posebna pažnja je posvećena osnaživanju OSI za potencijalno napuštanje institucionalnog smještaja i uključivanje u širu društvenu zajednicu. Predmet razgovora na prvom susretu bazirao se prvenstveno na informisanju o mogućnostima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, povodom čega se većina OSI izjasnila, da u saradnji sa socijalnim radnicima/ama u Ustanovi, uspjevaju ostvariti neko od ovih prava. Na ovoj Radionici, fokus rada je premješten na razmatranje pozadinskih situacija OSI van institucionalnog života, uključujući postojanje staratelja/ke i šireg porodičnog sistema podrške, riješenost stambenog pitanja, mogućnost zapošljavanja i sl. Kombinacija ovih povoljnih faktora bi doprinijela stvaranju uslova za ono što većina učesnika navodi kao „idealnu situaciju” - napuštanje boravka u Instituciji, samostalan život uz podršku i mnogo veći stepen inkluzije i socijalizacije. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za razmatranje i diskutovanje o potencijalnim resursima podrške, na koje se mogu osloniti u trenutku izlaska iz Specijalne bolnice. Oni koji ne vide napuštanje Ustanove kao moguću soluciju, dali su sugestije za poboljšanje kvaliteta života u institucionalnom smještaja, kroz obogaćivanje rekreativnih materijala i aktivnosti, manja ograničenja kretanja i posjeta, kao i više sličnih radionica na kojima mogu da razgovaraju o svojim problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. U okviru projekta su izrađeni lifleti koji su podijeljeni učesnicima Radionice, a na kojima se nalaze informacije o tome ko su sve OSI, kako mogu kontaktirati i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.

I MI Boke je ovim putem uručila i donaciju JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koja se sastoji od seta društvenih igara, karata i pribora za slikanje (setovi tempera, četkica, blokova i hamer-papira), a namjera je da se na ovaj način OSI doprinese u upotpunjavanju njihovog slobodnog vremena. Donacija je proistekla kao preusmjeravanje viška sredstava iz budžeta projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je I MI Boke realizovala uz finansijsku podršku Opštine Kotor.

Održana Radionica je druga od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s OSI smještenim u JU Dom starih „Grabovac” Risan. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Komentariši
0