MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

04.05.2022

psihijatrija kotor

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice su prava osoba s invaliditetom (OSI), a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Na Radionici će trenerica, koristeći se svojim znanjem iz oblasti psihologije i psihoterapije, kao i pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava, edukovati učesnike/ce o njihovima pravima, potrebama i potencijalima. Cilj Radionice je da se učesnici/e informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za buduće aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu. U okviru projekta su izrađeni lifleti koji će biti podijeljeni učesnicima/ama, a na kojima se nalaze informacije o tome ko su sve OSI, kako mogu kontaktirati i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.

Ovo je druga od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s korisnicima/ama JU Doma starih „Grabovac” u Risnu. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Komentariši
0