MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S OSI U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

23.02.2024

Najava Radionice u Resurnom centru za sluh i govor cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 27. februara 2024. godine, sa početkom u 13:30 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o njihovim pravima i učešću u društvenom životu, u skladu sa pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI).

Cilj Radionice je da se učesnici/e informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu. Finansiranje jedne od predloženih aktivnosti za unaprjeđenje položaja učesnika/ca Radionice u životu zajednice, može biti izabrana za cilj Donatorske večeri za poboljšanje uslova života institucionalizovanih OSI, koja će se održati do kraja avgusta 2024. godine.

Ovo je posljednja od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Prve tri radionice s institucionalizovanim OSI su se održale krajem decembra prošle godine u JU Zavodu „Komanski most” u Podgorici, JU Domu starih „Grabovac“ Risan i JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor.
Komentariši
0