MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

21.03.2022

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 23. marta 2022. godine, sa početkom u 17:00 časova, održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

Na ovaj način će djeca i mladi s invaliditetom, kao i njihovi roditelji, imati priliku da se edukuju i razgovaraju o svojim pravima, potrebama i potencijalima na način koji potpuno uvažava njihova ljudska prava i dostojanstvo. Cilj Radionice je da se kroz interaktivnu prezentaciju i otvorenu diskusiju, učesnici/e podstaknu da otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život Kotora. Učesnicima/ama Radionice će takođe biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.

Podsjetimo, ovo je druga od tri planirane radionice za OSI u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor. Prva je organizovana u novembru za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.

Komentariši
0