MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

01.12.2021

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u četvrtak, 2. decembra sa početkom u 10:30 časova, za tridesetak učenika/ca Gimnazije Kotor održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
I MI Boke je prepoznala potrebu upoznavanja mladih sa potrebama i pravima OSI, jer je to uzrast u kome se najbolje utiče na smanjenje stereotipa i predrasuda. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje prava OSI, i da utiču na poboljšanje poštovanja ove grupe. Učesnicima/ama Radionice će se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.
Ovo je prva, od planiranih pet radionica za učenike/ce Gimnazije Kotor, a koje se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši
0