MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICE ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

05.02.2022

edukacija ilustracija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (7-11. februar 2022. godine) sa početkom u 10:55 časova, za po tridesetak učenika/ca Gimnazije Kotor održati četiri radionice na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Radionice će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović. I MI Boke je prepoznala potrebu upoznavanja mladih sa potrebama i pravima OSI, jer je to uzrast u kome se najbolje utiče na smanjenje stereotipa i predrasuda. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje prava OSI, i da utiču na poboljšanje poštovanja ove grupe. Učesnicima/ama Radionice će se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Podsjetimo, I MI Boke je održala prvu od planiranih pet radionica za učenike/ce Gimnazije Kotor u decembru prošle godine, povodom Međunarodnog dana OSI. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor.  

Komentariši
0