MNE

ENG

Neadekvatan sastav novog saziva savjeta za prava osoba sa invaliditetom opštine Kotor

29.07.2021

slika vijesti

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I Mi Boke) reagovala je povodom Rješenja o obrazovanju i imenovanju Savjeta za prava osoba sa invaliditetom Opštine Kotor, a u cilju proširivanja njegovog sastava.

„Smatram da je neprihvatljivo da u sastav novog saziva Savjeta za prava osoba sa invaliditetom Opštine Kotor uđu samo predstavnici/e Savjeta za kulturu, sport i društvene djelatnosti i lokalnih organizacija osoba s invaliditetom, a ne i predstavnici/e drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou. U tom smislu, a u skladu sa ranijim dogovorima i preporukama predsjedniku Opštine Kotor, tražim da se sastav novog saziva Savjeta proširi, vodeći se rješenjima iz 2019. i 2020. godine, koja su stavljena van snage“, naglasila je izvršna direktorka I Mi Boke, Miroslava-Mima Ivanović, u mejlu koji je poslala 7. juna predsjedniku Opštine Kotor, sekretarki i zaposlenima u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Veći broj članova/ica Savjeta garancija je kvalitetnijeg upućivanja u probleme i barijere na koje nailaze osobe s invaliditetom u Kotoru, ali i sprovođenja zaključaka ovoga tijela. Ivanović je predložila da se u Savjetu, između ostalih, nađu predstavnici sljedećih institucija:

 • Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj;

 • Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje;

 • Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora;

 • Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije;

 • Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva;

 • Područne jedinice Kotor, Biroa rada Herceg Novi;

 • Doma zdravlja Kotor i Opšte bolnice Kotor;

 • Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor;

 • Osnovnih škola "Savo Ilić" i "Njegoš”, i srednjih škola;

 • Resursnog centra za sluh i govor "dr Peruta Ivanović";

 • Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju Doma starih "Grabovac" Risan.

„Mnogo je lakše doći do najboljeg rješenja i rezultata u praksi, ako imamo Savjet u kome su zastupljeni/e predstavnici/e svih zainteresovanih strana, a pogotovo imajući u vidu da je saradnja između organizacija osoba s invaliditetom u Kotoru i relevantnih institucija na veoma niskom nivou i sporadične prirode“, zaključila je Ivanović.

Komentariši
0