MNE

ENG

SAMOSTALAN ŽIVOT OSI

06.08.2023

ilustracija mladih

U cilju poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom (OSI) izuzetno je važno isticati i zastupati principe samostalnog života. Živjeti samostalno znači imati mogućnost da donosite sopstvene odluke i izbore i da imate kontrolu nad svojim životom. Samostalan život znači situaciju kada OSI imaju jednake mogućnosti da učestvuju u zajednici i životu kao i svaki drugi/a građanin/a, da biraju i donose odluke važne za sebe.
Samostalan život OSI zasniva se na sljedećim principima: sloboda izbora, samostalno donošenje odluka, kontrola, odgovornost i pravo na grešku. OSI su često uskraćene za mnoge mogućnosti koje se nude osobama bez invaliditeta i stoga je njihova sloboda izbora veoma ograničena. Čak i u situacijama kada se OSI nudi jednak broj i obim mogućnosti, njima nije dozvoljeno da samostalno donose odluke koju mogućnost da izaberu, jer je odlučivanje u potpunosti ili djelimično prenijeto na njihove roditelje, staratelje, medicinsko osoblje, stručna lica… U takvim situacijama živote OSI ne kontrolišu oni sami, već druge osobe i strukture.
S obzirom da samostalan život podrazumjeva samostalno donošenje odluka OSI i njihovu kontrolu nad sopstevnim životima, odgovornost OSI za sopstvene odluke je logična posljedica, koja garantuje njihovu ravnopravnost. Ovo takođe podrazumjeva da OSI, jednako kao i osobe bez invaliditeta, imaju pravo da prave greške, da uče iz njih i da se te greške neće smatrati posljedicom njihove invalidnosti, i nešto što bi trebalo prije sprječiti nego u slučaju osoba bez invaliditeta, zbog „ranjivosti OSI“. Prema principima samostalnog života, glavna prepreka za ispunjenje života nije sama invalidnost, već psihičke i fizičke barijere koje društvo postavlja, a često i krute strukture podrške koje društvo nameće kao pomoć, ali koje negiraju potencijal i kapacitete koje bi OSI mogle imati.
Samostalnost ne podrazumjeva fizičko samostalno obavljanje poslova, već samostalno odlučivanje na putu ka zadovoljavanju nečijih potreba, što se odnosi i na socijalne potrebe OSI. „Ljudi su društvena bića i svima nam je skoro svakodnevno u životu potrebna neka vrsta pomoći. Ako hoćete da popraviš auto, ići ćete kod mehaničara, ako hoćete da jedete, ići ćete u restoran, ako hoćete da sredite frizuru ići ćete kod frizera, a svi ti primjeri su vrsta pomoći. U suštini, niko ne može sam da obavlja sve poslove neophodne u svakodnevnom životu. Nekim ljudima sa teškom invalidnošću je potrebna pomoć za aktivnosti kao što su kupanje i oblačenje ili odlazak u toalet, ili aktivnosti na poslu, u gradu i na putovanju.”.
Samostalnost takođe znači uključenost u zajednicu, u različitim društvenim prilikama, kao i suprotnost socijalnoj isključenosti i izolaciji kao posljedica nedovoljnog broja ili nedovoljno prilagođenih usluga za OSI. Da bi se obezbjedio samostalan život OSI, neophodno je obezbjediti im dovoljan broj i raznovrsnost usluga podrške, koje bi trebalo da im pomognu da povećaju stepen samostalnosti i u potpunosti ostvare svoja prava. Usluge podrške za samostalan život OSI u zajednici, treba da budu i dio redovnih usluga (kao što su psihološka podrška, zdravstvena zaštita, pristupačan javni prevoz itd.), i posebno osmišljene da zadovolje potrebe OSI (kao npr. prevoz „od vrata do vrata”, personalna asistencija, pomoć u kući, asistencija u nastavi, psi vodiči i pomagači, itd.).
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) pruža nekoliko usluga podrške za samostalan život OSI u zajednici, uključujući: besplatan pristupačan taksi prevoz za OSI iz Boke, besplatnu pravnu pomoć, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, personalnu asistenciju, pomoć u kući odraslim OSI, pomoć u kući roditeljima, odnosno starateljima djece i odraslih s invaliditetom koji su djelimično ili potpuno lišeni poslovne sposobnosti i SOS telefon za žene sa invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije. U cilju obezbjeđenja planiranja, razvoja i pružanja usluga podrške za samostalan život OSI u zajednici koje odgovaraju potrebama korisnika/ca i zasnovane su na sistematskom i objektivnom pristupu, I MI Boke realizuje projekat „Sistematična i objektivna podrška OSI u Boki”.
U okviru njega, I MI Boke razvija elektronsku bazu podataka o potrebama OSI za uslugama podrške za samostalan život u zajednici, što će omogućiti OSI i njihovim porodicama da se prijave za usluge i preko internet stranice I MI Boke. Takođe će se ovom Bazom obezbjediti koherentnije prikupljanje i analiza podataka o uslugama podrške I MI Boke za samostalan život OSI u zajednici i njihovim korisnicima/ama, što će omogućiti timu I MI Boke da bolje planira i sprovodi aktivnosti s OSI i njihovim porodicama. Takođe, skoro je završena izrada pravilnika i procedura I MI Boke o pružanju usluga podrške za samostalan život OSI u zajednici, čime će se obezbjediti jasni, jednaki i transparentni uslovi za sve korisnike/ce usluga I MI Boke, te spriječiti bilo kakvo nepravedno ograničavanje usluga podrške OSI invaliditetom i njihovim porodicama.
Projekat „Sistematična i objektivna podrška OSI u Boki“ je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu s Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje i finansira Evropska unija uz sufinansiranje Ministarstva javne uprave.

Korišćene reference:

Bracking, S., Covan, R. (1998). To je moj život-Uvod u samostalan život. Dostupno na: ;
Ratzka, A. (1992). Ka operativnoj definiciji personalne asistencije. Dostupno na: .

Komentariši
0