MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: SAMOZAPOŠLJAVANJE JE DOKAZANO NEOSTVARIV CILJ ZA OSI U CRNOJ GORI

29.11.2022

Osoba u kolicima koristi lap top za web pretragu

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je od jula do oktobra 2022. godine sprovela Istraživanje sa 50 osoba s invaliditetom (OSI) iz Crne Gore o podršci koja bi im bila neophodna za razvoj i unaprjeđenje sopstvenog biznisa. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Podržimo preduzetništvo osoba s invaliditetom”, koji je podržan kroz program „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Istraživanje je sprovedeno prikupljanjem podataka od OSI putem Upitnika, u vidu individualnih intervjua, u pristupačnom formatu i na način prilagođen individualnim potrebama učesnika/ca Istraživanja. Rezultati do kojih se došlo predstavljaju poražavajući dokaz o tome koliko su OSI u Crnoj Gori nevidljive kao potencijalni kandidati/kinje za ostvarivanje u ulozi preduzetnika/ca.

U Istraživanju je učestvovalo 28 žena i 22 muškarca s invaliditetom. Najveći broj ispitanika/ca je uzrasta između 25 i 55 godina (92%). Kada je riječ o tipu invaliditeta, 28 od50 ispitanika/ca (odnosno 56%) ima fizički invaliditet, 13 učesnika/ca ima oštećenje vida (26%), 4 osobe (8%) imaju oštećenje sluha i/ili govora, dok je samo jedna osoba sa mentalnim invaliditetom učestvovala u Istraživanju. Nijedan/a ispitanik/ca nije bio/la iz populacije osoba s intelektualnim invaliditetom. Ovo govori o tome da su osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom i dalje najdiskriminisanije u oblasti rada i zapošljavanja, te pokretanje i vođenje biznisa vide kao nedostižan cilj. Posmatrajući stepen obrazovanja, najveći procenat ispitanika/ca u Istraživanju čine visokoobrazovane OSI (70%). U Istraživanju nisu učestvovale osobe sa najnižim stepenom obrazovanja (bez osnovne škole ili sa samo završenom osnovnom školom). Bez obzira na visokoobrazovanost ispitanika/ca, jako mali broj njih je trenutno samozaposleno (12%), dok je čak 26% nezaposleno. Najveći broj ispitanika/ca su zaposleni/e kod drugog poslodavca (54%).

Svih 6 OSI koje trenutno vode sopstveni biznis sumuškarci. Sa druge strane, zabrinjava podatak da su sve OSI koje su nekada u prošlosti vodile sopstveni biznis, ali su od njega iz nekog razloga morale da odustanu, zapravo osobe ženskog pola. Na odustajanje od biznisa kod ovih žena s invaliditetom su uticali lični razlozi, povećani finansijski troškovi i zdravstveno stanje. Nadalje, sve nezaposlene OSI u Istraživanju, koje trenutno ne traže posao, su takođe pripadnice ženskog pola. Ovi rezultati ukazuju na višestruku neravnopravnost žena s invaliditetom u oblasti rada i (samo)zapošljavanja.

Imajući u vidu izvore informisanja i podrške pri pokretanju biznisa kod ispitanika/ca koji vode ili su vodili/e sopstveni biznis, daleko najzastupljenija vrsta pomoći bila je ona od strane prijatelja, porodice i drugih ličnih kontakata i nju navodi 5 od 9 ispitanika/ca. Mnogo rjeđi slučaj je da OSI ovu vrstu pomoći dobijaju od strane institucija sistema (11% za svaku od ponuđenih opcija: Zavod za zapošljavanje, Investiciono-razvojni fond, nadležna ministarstva i sl.) Od 9 ispitanika/ca koji su u potpunosti ili djelimično dobili/e potrebne informacije i podršku, 5 ispitanika/ca navodi/e da su im sve informacije i podrška za pokretanje sopstvenog biznisa bile pružene u pristupačnoj formi (Brajevo pismo, znakovni jezik, lako razumljiv jezik) i na prilagođen način (sve na jednom mjestu, bez dugog čekanja, bez komplikovanih procedura), dok 2 ispitanika/ce navodi/e da im je isto bilo pruženo samo kad bi sami/e zatražili/e, a 2 ispitanika/ce navodi/e da im pristupačnost uopšte nije osigurana.

Ako uzmemo u obzir da su se primarni izvori informisanja i podrške sastojali od pomoći porodice, prijatelja i drugih ličnih kontakata, onda je jasno zašto je pristupačnost u davanju informacija na donekle zadovoljavajućem nivou (5 od 9 ispitanika/ca). Međutim, pitanje je kakvo bi zadovoljstvo pristupačnošću bilo u situaciji kada bi primarni izvor podrazumijevao podršku sistema. Prema riječima ispitanika/ca, neophodno je da sve informacije od mentora/ki, institucija sistema i drugih relevantnih organizacija, kao i potencijalni treninzi i obuke iz ove oblasti, budu pruženi i organizovani u pristupačnoj formi, kao i da se uklone arhitektonske barijere u objektima institucija u kojima se predaje dokumentacija.

Nedostatak potrebne podrške je na različite načine uticao na učesnike/ce Istraživanja. Posljedice su bile brojne: kašnjenje sa pokretanjem biznisa, uvećani troškovi i/ili umanjena zarada, sporo ostvarivanje prava i kašnjenje subvencija, razočaranje i eventualno odustajanje od pokretanja sopstvenog biznisa. Sumirajući preporuke OSI koje su učestvovale u ovom Istraživanju, primjetan je izostanak podrške u brojnim aspektima u kontekstu njihovog samozapošljavanja. Neophodno je uspostaviti servise za njihovo osnaživanje i motivisanje OSI, kao i edukativni program, uz dostupnost obučenih i kvalifikovanih mentora/ki koji će ih pratiti u ovom procesu. Zatim je potrebno da relevantne institucije i organizacije implementiraju različite vidove finansijskih olakšica, kao i da se osigura prostor za javno zagovaranje za poboljšanje uslova za preduzetništvo OSI, čime bi se podigla svijest šire javnosti i radilo na smanjenjupredrasuda koje su, prema iskustvima ispitanika/ca, i dalje veoma rasprostranjene u Crnoj Gori.

Ova aktivnost ujedno predstavlja i prvi kontakt s OSI u okviru ovog projekta, koji će se dalje nastaviti kroz distribuciju Izvještaja o Istraživanju i eventualno učešćena sastancima za zastupanje uvođenja posebnih vidova podrške za pokretanje i razvoj biznisa OSI, koje I MI Boke planira da realizuje u budućnosti. Uporedo s ovim Istraživanjem s OSI se sprovelo i Istraživanje o podršci institucija za preduzetništvo OSI, te će Izvještaj sa rezultatima Istraživanja i preporukama za relevantne institucije sadržati podatke dobijene kako od OSI tako i od nadležnih državnih i lokalnih institucija. Rezultati oba istraživanja i Izvještaj će biti predstavljeni na Konferenciji o preduzetništvu OSI, koja će se organizovati sljedeće godine.
Komentariši
0