MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽANA ULIČNA AKCIJA „MAKNI MI SE S PUTA!” U KOTORU

01.09.2022

ulična akcija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 2. septembra 2022. godine, u periodu 7:30 – 12:00 časova, održala Uličnu akciju „Makni mi se s puta!” na tri najprometnije saobraćajnice u Kotoru. Na Uličnoj akciji su predstavnice i volonteri/ke I MI Boke dijelili/e građanima/kama Kotora letke o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno kretanje. Aktivnost je u značajnoj mjeri podržana od strane predstavnika/ca državnih i lokalnih institucija.

U okviru ove aktivnosti je podijeljeno 350 letaka različitim učesnicima/ama u saobraćaju (vozačima motornih vozila, pješacima i dr), na najfrekventnijim lokacijama u Kotoru: raskrsnica kod Doma zdravlja; Riva, kod glavnih gradskih vrata i raskrsnica kod Eko benzinske pumpe u Škaljarima. Autobuska stanica u Kotoru, koja je nedavno prilagođena osobama sa oštećenjem vida, omogućila je uručivanje letaka i u njenom rejonu. Izuzetnu pomoć u distribuciji letaka pružili su službenici/e Komunalne policije Opštine Kotor, koji/e su dali/e podršku predstavnicama i volonterima/kama I MI Boke na svim pomenutim lokacijama.

Uličnu akciju su svojim prisustvom podržali/e: predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, predstavnice Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, sekretarka Tatjana Kriještorac i viša savjetnica III za socijalnu i dječju zaštitu i prava OSI, Ana-Marija Brajković, kao i direktor JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilije Todorović, u pratnji socijalnih radnica Ljubice Knežević, Ive Gudelj i Ivane Srdanović i pravnika Luke Brajaka.

U podijeljenim lecima su predstavljene zakonske obaveze u pogledu poštovanja prava OSI u saobraćaju i sankcije za njihove prekršioce/teljke. Uličnom akcijom ,,Makni mi se s puta!”, I MI Boke je uticala na povećanje svijesti građana/ki Kotora o važnosti poštovanja prava OSI u saobraćaju i načinima na koje oni/e lično mogu uticati na rješavanje problema na koje OSI u Boki u ovoj oblasti nailaze.

Ova aktivnost je dio projekta „StaO-SI na put”, kojeg I MI Boke sprovodi u „Oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju”, a uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Komentariši
0