MNE

ENG

I MI BOKE PREDLOŽILA VRAĆANJE AFIRMATIVNE AKCIJE ZA OSI U POGLEDU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU TOKOM NEZAPOSLENOSTI

26.06.2024

27jun cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 25. juna 2024. godine u okviru Javne rasprave Ministarstvu rada i socijalnog staranja dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču vraćanja afirmativne akcije za osobe s invaliditetom (OSI) u pogledu ostvarivanja prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti, kao i povećanja visine ove naknade za ovu grupu na nivo od aprila 2019. godine.

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, koji je bio na snazi do maja 2019. godine, je propisivao da OSI ostvaruju pravo na novčanu naknadu bez obzira na staž osiguranja koji imaju, a počev od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava. Takođe, ovaj Zakon je propisivao visinu novčane naknade u iznosu od 40% minimalne zarade u Crnoj Gori, što bi sada bilo 180,00€. Stupanjem na snagu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti u maju 2019. godine, prestala je da važi afirmativna akcija za OSI u pogledu ostvarivanja prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti.

Zbog toga su OSI koje su zahtjeve za ostvarivanje ovog prava predale u maju 2019. godine i kasnije, morale imati najmanje devet mjeseci staža osiguranja u zadnjih godinu i po dana da bi ovo pravo ostvarile, a mogle su ga ostvarivati najduže godinu ukoliko nemaju najmanje 35 godina staža osiguranja. Dodatno, da bi OSI ostvarile pravo na novčanu naknadu, zahtjev moraju predati u roku od dva mjeseca od prestanka zaposlenja. Ovo su uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti za sva nezaposlena lica. Dodatno, novi Zakon je visinu novčane naknade smanjio na 120% koeficijenta, koji trenutno iznosi 90,00€, što znači da se po osnovu ovog prava sada dobija 118,00€ mjesečno.

Smanjivanje obima ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava OSI je suprotno članu 4 stavu 2 Konvencije UN-a o pravima OSI, koji obavezuje države potpisnice, među kojima je i Crna Gora od 2009. godine, da progresivno postignu puno ostvarivanje ovih prava. Dodatno, Ustav Crne Gore propisuje da potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori, među kojima je i Konvencija UN-a o pravima OSI, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju. Stoga je smanjivanje obima prava OSI na novčanu naknadu Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti neustavno i nezakonito, s obzirom da se shodno Konvenciji UN-a o pravima OSI, koja ima primat nad crnogorskim zakonodavstvom i mora se neposredno primjenjivati, moguće jedino povećanje obima ovog prava, a nikako smanjivanje.

Zbog toga je I MI Boke Primjedbama, predlozima i sugestijama na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti predložila vraćanje afirmativne akcije za OSI u pogledu ostvarivanja prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti, i to u visini od 40% minimalne zarade u Crnoj Gori, tokom cijelog trajanja nezaposlenosti i od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, kako je to bilo propisano starim Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti do maja 2019. godine. Ovim bi se otklonila neustavnost i nezakonitost važećeg Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i otklonila materijalna šteta OSI, ali i Državi koja bi OSI, koje su ovo pravo ostvarile nakon donošenja ovog Zakona i koje bi podnijele ustavnu žalbu, morala nadoknaditi štetu. U tom smislu, nadamo se da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja usvojiti Primjedbe, predloge i sugestije I MI Boke i uvrstiti ih u konačan tekst Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Ove Primjedbe, predlozi i sugestije su izrađene u okviru projekta „Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI”, koji je podržan kroz subgranting program u okviru projekta „U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help - Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) – ctr. 438-535, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Stavovi u ovim Primjedbama, predlozima i sugestijama ne predstavljaju stavove Konzorcijuma koji realizuje projekat niti finansijera i kofinansijera.

Komentariši
0