MNE

ENG

Projekti

Rodno odgovornim budžetiranjem do rodne ravnopravnosti OSI

26.07.2023

rob

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti uspostavljanju ravnopravnosti žena i muškaraca s invaliditetom u Crnoj Gori u uživanju adekvatnog životnog standarda.”. Specifični ciljevi ovog projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, prikupiti relevantne podatke i ponuditi konkretna rješenja donosiocima/teljkama odluka za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI.” i „U periodu od 8 mjeseci, pokrenuti dijalog među zainteresovanim stranama i javnosti o rodno-odgovornom budžetiranju (ROB) u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI.”.

StaO-SI

11.07.2023

MicrosoftTeams-image

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.”. Specifični ciljevi su: „U periodu od 12 mjeseci, obezbijediti kontinuirano i stabilno ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Kotoru.” i „U periodu od 12 mjeseci, informisati javnost Kotora o pravima OSI u saobraćaju i zagovarati njihovo poštovanje.”

UključiO-SI se

26.06.2023

ukljuciO-SI se

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti prevenciji socijalne isključenosti osoba s invaliditetom (OSI), kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije i druge podrške OSI.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od tri mjeseca unaprijediti radne sposobnosti i povećati zapošljivost tri nezaposlena lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, zapošljavanjem na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

Sistematična i objektivna podrška OSI u Boki

05.02.2023

viber image 2023-03-27 11-58-41-690 copy

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti samostalnom životu osoba s invaliditetom (OSI) u Boki, kroz razvoj i pružanje servisa podrške koji odgovaraju na njihove potrebe.ˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci osigurati planiranje, razvoj i pružanje servisa podrške za samostalan život OSI u Boki koji odgovaraju na potrebe korisnika/ca I MI Boke i koje su zasnovane na sistematičnom i objektivnom pristupuˮ.

Učinimo žene s invaliditetom vidljivim

08.01.2023

Disability-and-Maternal-Health

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a specifični cilj je: „U periodu od 8 mjeseci, podići nivo svijesti i znanja za rad na smanjenju stepena nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i opšte javnostiˮ.

Personalna asistencija i pomoć u kući – preduslov za dostojanstvo osoba s invaliditetom u Boki

26.10.2022

clip art prikaz pomoći u kući

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji djece, mladih i osoba s invaliditetom (OSI) u Boki, kroz razvoj i pružanje usluga socijalne i dječije zaštite.“, a specifični cilj je: „U periodu od 8 mjeseci osigurati fizičku nezavisnost OSI i njihovih porodica iz Boke.”.

StaO-Si u Boki

09.10.2022

clip art raskrsnica

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji osoba s invaliditetom (OSI) u Kotoru.”. Specifični ciljevi projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Kotoru.” i „U periodu od 8 mjeseci, upoznati javnost Kotora s problemima i pravima OSI u saobraćaju.”.

StaO-SI u Boki

31.08.2022

fotografija za parking mjesto za OSI

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti obezbjezbjeđivanju uslova za puno i aktivno učestvovanje osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti saobraćajaˮ, a specifični ciljevi projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Boki.” i „U periodu od 8 mjeseci, upoznati javnost Boke s problemima i pravima OSI u saobraćaju.”.

Samoodrživost I MI Boke

31.08.2022

ilustracija osi

Cilj projekta je: „Osigurati održivo finansiranje usluge besplatnog pristupačnog taxi prevoza za žene s invaliditetom iz Boke, kroz prikupljanje sredstava od privrednog sektora i građana/ki.”.

PodržaO-SI se

31.07.2022

clip art prikaz osi i asistencije

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti povećanju socijalne inkluzije OSI i ekonomskom rastu u Crnoj Gori, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije, pomoći u kući i druge podrške OSI”, a specifični cilj projekta je: „U periodu od četiri mjeseca doprinijeti samostalnosti najmanje 30 OSI i prevenciji njihove socijalne isključenosti kroz zapošljavanje 3 nezaposlena lica iz evidencije Zavoda na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

PODRŽIMO PREDUZETNIŠTVO OSOBA S INVALIDITETOM

14.05.2022

ilustracija solidarnosti

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti produktivnosti i ekonomskoj nezavisnosti osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori”, a specifični cilj projekta je: „U periodu od 10 mjeseci pokrenuti diskusiju i planiranje zasnovano na dokazima među zainteresovanim stranama za podsticanje preduzetništva OSI.”

Izgradnja kapaciteta I MI Boke

14.01.2022

ilustracija izgrašdnje kapaciteta

Cilj projekta je: Unaprijediti komunikaciju i kooordinaciju rada I MI Boke kroz nabavku IT rješenja i opreme.

Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom

09.01.2022

djevojke s invaliditetom grafika

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti smanjenju rodno-zasnovanog nasilja i povećanju rodne ravnopravnosti žena s invaliditetom u Crnoj Goriˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci, podići nivo svijesti, znanja i spremnosti za rad na smanjenju stepena rodno-zasnovanog nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, članova/ica njihovih porodica i opšte javnostiˮ.

StaO-SI na put

09.01.2022

saobraćaj ilustracija

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti obezbjezbjeđivanju uslova za puno i aktivno učestvovanje osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti saobraćaja, a specifični ciljevi projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Boki” i „U periodu od 8 mjeseci, upoznati sve zainteresovane strane u Boki s problemima i pravima OSI u saobraćaju, sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem”.

AktiviraO-SI se

08.11.2021

logo zzz cg i i mi boke

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju socijalne inkluzije OSI i ekonomskom rastu u Crnoj Gori, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije i druge podrške OSI.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od četiri mjeseca doprinijeti samostalnosti najmanje 30 OSI i prevenciji njihove socijalne isključenosti kroz zapošljavanje 7 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

EduAkcija za prava osoba s invaliditetom

19.09.2021

ilustracija osi

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanja prava osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori.”, a specifični cilj je: „ U periodu od 8 mjeseci podići nivo svijesti, znanja i razumijevanja prava, potreba i potencijala OSI od strane zainteresovanih strana, najmarginalizovanijih OSI i šire javnosti.".

Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja

14.09.2021

Naslovna slika disability

Opšti cilj projekta je:„ Uspostaviti ravnopravnost žena i muškaraca s invaliditetom u pristupu zaposlenju u Crnoj Gori.”.

On će se postići sprovođenim sljedećih aktivnosti: ROB analiza utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; Izrada Policy brief-a; Kampanja zagovaranja; Medijska i online kampanja...

EduAkcija za inkluzivnost Kotora

13.08.2021

potpisivanje ugovora

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.”, a specifični cilj je: „ U narednih šest mjeseci podići nivo svijesti, znanja i razumjevanja prava, potreba i potencijala OSI od strane mladih, OSI i opšte javnosti.”...

„Prava OSI u Crnoj Gori – Gdje smo i gdje treba da idemo”

03.08.2021

Osobe sa invaliditetom

Opšti cilj projekta je:„Unaprijediti znanje i vještine UN-a, državnih institucija i organizacija OSI za dizajniranje, implementaciju, praćenje i podršku okvirima i uslugama za inkluziju OSI.“. Njegov specifični cilj je:„Pružiti potrebnu podršku Kancelariji stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija i agencijama UN-a u koordinaciji implementacije početne faze zajedničkog projekta UN-a o pravima OSI, kao i u sprovođenju Situacione analize ostvarivanja prava OSI u Crnoj Gori i izradi Predloga zajedničkog projekta UN-a za promociju inkluzije OSI u Crnoj Gori.“.

Jačanje prava, jednakosti i angažovanosti mladih s invaliditetom (Slobodni mladi s invaliditetom)

16.07.2021

jacanje jednakosti mladih logo

Opšti cilj projekta je: „Podstaknuti socijalnu inkluziju i aktivno učešće mladih s invaliditetom u Kotoru.“. On će se postići sljedećim aktivnostima: Radionice sa mladima s invaliditetom iz Kotora; Medijska i kampanja podizanja svijesti javnosti; Kampanja zagovaranja (uključujući distribuciju dokumenta sa preporukama i sastanke sa relevantnim lokalnim institucijama).

Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima

11.07.2021

Opcija isticanja  teksta na veb sajtu

Opšti cilj projekta je: „Omogućiti otpornost građana/ki na uticaj dezinformacija i govora mržnje prema OSI i obezbijediti OSI pristup informacijama koje se šire putem medija u pristupačnoj formi.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od devet mjeseci, podići građanski aktivizam najmanje 60 mladih iz ruralnih područja Boke u borbi za prava OSI, osnažiti najmanje 15 OSI da se štite od govora mržnje i omalovažavanja i ostvaruju svoja prava na pristup informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi, kao i obezbijediti adekvatno i potpuno informisanje opšte javnosti o pitanjima OSI u Boki putem kvalitetnih medijskih proizvoda na lokalnom nivou.”.

Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom

11.07.2021

zene sa invaliditetom logo

Ciljevi projekta su: „Pružiti neophodnu podršku ženama i djevojkama s invaliditetom koje su žrtve nasilja i diskriminacije.“; „Podignuti svijest javnosti o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima“ i „Edukovati predstavnike/ce relevantnih institucija o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima."

Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru

11.07.2021

socijalna inkluzija logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.“, a specifični cilj je: „U periodu od 9 mjeseci, stvoriti preduslove za razvoj i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora, u skladu sa njihovim realnim potrebama a uz partnerstvo svih zainteresovanih strana i podršku javnosti.“.

Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost

11.07.2021

zene sa invaliditetom logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju višestruke diskriminacije i nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a njegov specifični cilj je: „Pokrenuti akciono planiranje zasnovano na podacima od strane relevantnih zainteresovanih strana i osnažiti žene i devojke s invaliditetom i članove/ce njihovih porodica da rade na rješavanju problema žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom.“...