MNE

ENG

ODRŽANA PRVA OBUKA ZA RAD NА SОS TЕLЕFОNU ZА ŽЕNE S INVАLIDITЕTОM KОЈЕ IMАЈU ISKUSTVО NАSILЈА I DISKRIMINACIJE U CRNOJ GORI

30.11.2021

ljudi na obuci

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od 22. do 26. novembra 2021. godine u Podgorici, organizovala je prvu Obuku u Crnoj Gori za rad nа SОS tеlеfоnu sа žеnаmа s invаliditеtоm kоје imајu iskustvо nаsilја i diskriminacije. Obuka je sprovedena od strane NVO „...IZ KRUGA – Beograd“ iz Srbije, koja je akreditovana pred Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore za realizaciju osnovnog i naprednog nivoa Obuke. Organizaciju Obuke finansijski je podržala Trag fondacija, u okviru projekta „Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom”.

Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom

11.07.2021

zene sa invaliditetom logo

Ciljevi projekta su: „Pružiti neophodnu podršku ženama i djevojkama s invaliditetom koje su žrtve nasilja i diskriminacije.“; „Podignuti svijest javnosti o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima“ i „Edukovati predstavnike/ce relevantnih institucija o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima."