MNE

ENG

AktiviraO-SI se

08.11.2021

logo zzz cg i i mi boke

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju socijalne inkluzije OSI i ekonomskom rastu u Crnoj Gori, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije i druge podrške OSI.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od četiri mjeseca doprinijeti samostalnosti najmanje 30 OSI i prevenciji njihove socijalne isključenosti kroz zapošljavanje 7 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: pripremne aktivnosti, personalna asistencija za OSI, pružanje podrške OSI u učešću na različitim događajima I MI Boke, drugih NVO i institucija, pružanje podrške OSI u realizaciji aktivnosti I MI Boke i monitoring i evaluacija.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Pruženo 4928 sati personalne asistencije i drugih vidova podrške za najmanje 30 OSI; Povećan nivo znanja i vještina u oblasti pružanja personalne asistencije i drugih vidova podrške OSI kod 7 osoba s evidencije nezaposlenih Zavoda za najmanje 60%; Organizovano najmanje 15 aktivnosti I MI Boke u kojima je učestovalo najmanje 30 OSI.

Ciljne grupe su: nezaposlene žene i osobe koje se na evidenciji nezaposlenih Zavoda nalaze više od godinu dana, kao i OSI.

Projekat je započeo 27. oktobra 2021. godine i trajaće do 15. marta 2022. godine, a njegov budžet je 11.477,20€. Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz program Javnog rada.

Komentariši
0