MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

08. 05. 2022

psihijatrija logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održala Radionicu sa 15 osoba s invaliditetom (OSI) smještenih na muškom Odjeljenju za produženo liječenje u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice bila su prava OSI, a o njoj je s učesnicima razgovarala psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Imajući u vidu da je ovo drugi po redu susret I MI Boke sa ovom grupom učesnika, posebna pažnja je posvećena osnaživanju OSI za potencijalno napuštanje institucionalnog smještaja i uključivanje u širu društvenu zajednicu. Predmet razgovora na prvom susretu bazirao se prvenstveno na informisanju o mogućnostima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, povodom čega se većina OSI izjasnila, da u saradnji sa socijalnim radnicima/ama u Ustanovi, uspjevaju ostvariti neko od ovih prava. Na ovoj Radionici, fokus rada je premješten na razmatranje pozadinskih situacija OSI van institucionalnog života, uključujući postojanje staratelja/ke i šireg porodičnog sistema podrške, riješenost stambenog pitanja, mogućnost zapošljavanja i sl. Kombinacija ovih povoljnih faktora bi doprinijela stvaranju uslova za ono što većina učesnika navodi kao „idealnu situaciju” - napuštanje boravka u Instituciji, samostalan život uz podršku i mnogo veći stepen inkluzije i socijalizacije. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za razmatranje i diskutovanje o potencijalnim resursima podrške, na koje se mogu osloniti u trenutku izlaska iz Specijalne bolnice. Oni koji ne vide napuštanje Ustanove kao moguću soluciju, dali su sugestije za poboljšanje kvaliteta života u institucionalnom smještaja, kroz obogaćivanje rekreativnih materijala i aktivnosti, manja ograničenja kretanja i posjeta, kao i više sličnih radionica na kojima mogu da razgovaraju o svojim problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. U okviru projekta su izrađeni lifleti koji su podijeljeni učesnicima Radionice, a na kojima se nalaze informacije o tome ko su sve OSI, kako mogu kontaktirati i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.

I MI Boke je ovim putem uručila i donaciju JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koja se sastoji od seta društvenih igara, karata i pribora za slikanje (setovi tempera, četkica, blokova i hamer-papira), a namjera je da se na ovaj način OSI doprinese u upotpunjavanju njihovog slobodnog vremena. Donacija je proistekla kao preusmjeravanje viška sredstava iz budžeta projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je I MI Boke realizovala uz finansijsku podršku Opštine Kotor.

Održana Radionica je druga od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s OSI smještenim u JU Dom starih „Grabovac” Risan. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

04. 05. 2022

psihijatrija kotor

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice su prava osoba s invaliditetom (OSI), a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

Na Radionici će trenerica, koristeći se svojim znanjem iz oblasti psihologije i psihoterapije, kao i pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava, edukovati učesnike/ce o njihovima pravima, potrebama i potencijalima. Cilj Radionice je da se učesnici/e informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za buduće aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu. U okviru projekta su izrađeni lifleti koji će biti podijeljeni učesnicima/ama, a na kojima se nalaze informacije o tome ko su sve OSI, kako mogu kontaktirati i koji vid podrške mogu dobiti od I MI Boke.

Ovo je druga od četiri planirane radionice za institucionalizovane OSI, od kojih je prva organizovana u novembru 2021. godine s korisnicima/ama JU Doma starih „Grabovac” u Risnu. Radionice se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Komentariši

Onlajn kampanja „Život donOSI”

02. 10. 2021

zivot donosi

Članovi/ce Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) su osmislili/e i pripremili/e onlajn Kampanju pod nazivom ,,Život DonOSI”, koju realizujemo putem socijalnih mreža (Facebook, Instagram, Twitter). Kampanja se sastoji od objava o ličnim iskustvima iz svakodnevnog života osoba s invaliditetom (OSI). Iskustva mogu poslati svi koji/e žele, bez obzira jesu li OSI ili ne, ali se ta iskustva moraju ticati OSI ili njihovih porodica.
Cilj Kampanje je da se javnosti prikaže kako izgleda prosječan dan ili aktivnost OSI i njihovih porodica, koje su to prepreke na koje nailaze u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba, a takođe i da se istaknu pozitivni primjeri oko nas, tj. situacije u kojima je neko već preduzeo/la ono što je mogao/la da drugima olakša svakodnevne aktivnosti. Kada kroz Kampanju primimo ukazanje na probleme, moći ćemo da ih adekvatno adresiramo i tražimo rješenje!
Kako bismo objavili nečije lično iskustvo, potrebno nam je da nam dostavite fotografiju problema ili pozitivnog primjera, s opisom/odgovorima na sljedeća pitanja:

Šta se desilo (opis problema ili pozitivnog primjera)?

Kome se desilo (OSI, član/ica porodice OSI, prijatelj/ica OSI i dr.)?

Ko je to uradio/la?

Šta osjećam/mislim povodom ovoga?

Da li sam nešto uradio/la povodom ovoga (ako jeste, napišite šta)?

Šta bi se moglo promjeniti (neka preporuka)?

Svoje priče možete poslati na Viber broj  068 022 803 ili na e-mail adresu imiboke@gmail.com uz napomenu da li želite da se Vaše ime pomene ili ne u objavi. Mi ćemo vam pomoći da tekst bude pravilno napisan.
Kampanja je dio projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržan kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Komentariši

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JU DOM STARIH „GRABOVAC” RISAN

10. 11. 2021

osobe oko stola na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) održala je u ponedjeljak, 8. novembra Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) koje su smještene u JU Dom starih „Grabovac” u Risnu. Radionica se bavila temama prava OSI, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.
Devet OSI koje su smještene u Domu starih su imale priliku da se edukuju i razgovaraju o svojim pravima, potrebama i potencijalima na način koji uzima u obzir njihovu invalidnost, kao i uticaj starosne dobi na nastanak invalidnosti. O ovoj grupi se rijetko govori kao o OSI, te je I MI Boke prepoznala značaj upoznavanja korisnika/ca ove ustanove sa pojmom invalidnosti i invaliditeta i interakcijom ovih faktora na ostvarivanje njihovih prava i učešće u zajednici. Kroz interaktivnu prezentaciju, individualni i grupni rad, kao i otvorenu diskusiju, učesnici/e su razmijenili svoja razmišljanja i iskustva, primjenili stečena znanja i predložili konkretne mjere i aktivnosti koje treba preduzeti za unaprjeđenje svog položaja u životu zajednice. Radionicu je vodila trenerica sa značajnim iskustvom u radu s OSI, što je omogućilo da učesnici/e otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život.
Učesnicima/ama Radionice su predstavljeni i ciljevi i aktivnosti I MI Boke, i bili su podstaknuti da se pridruže i aktivno učestvuju u našem radu. U tom smislu podjeljeni su im leci s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke. Učesnici/e su istakli da bi im I MI Boke u budućnosti mogla pružiti podršku u ostvarivanju prava na materijalna davanja i medicinsko - tehnička pomagala. Iako većina učesnika/ca Radionice ostvaruju pravo na ličnu invalidninu ili pravo na dodatak za njegu i pomoć, kao i pravo na penziju, sva ta primanja podmiruju troškove smještaja u JU Dom starih „Grabovac” Risan. Zbog toga im ostane samo 13,60 € mjesečno, što je gotovo ništa za lični budžet i neko sitno zadovoljstvo, mimo onoga što obezbjeđuje Dom. Takođe, pomagala (invalidska kolica) su im vrlo dotrajala i trošna, jer teško obezbjeđuju njihovu  zamjenu.
Radionica se organizovala u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržan kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama. Projektom UNDP-a će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta, kao i razvijena nova metodologija zasnovana na modelu ljudskih prava koja će zamijeniti prevaziđeni dominantno medicinski model procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Na ovaj način OSI će svoja prava ostvarivati na pravedniji i jednostavniji način.

Komentariši

EduAkcija za prava osoba s invaliditetom

19. 09. 2021

ilustracija osi

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanja prava osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori.”, a specifični cilj je: „ U periodu od 8 mjeseci podići nivo svijesti, znanja i razumijevanja prava, potreba i potencijala OSI od strane zainteresovanih strana, najmarginalizovanijih OSI i šire javnosti.".

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: obuka za članove/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, radionice za OSI, pravno zastupanje, medijska i kampanja za podizanje svijesti.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Osigurano zajedničko razumijevanje pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima od strane zainteresovanih strana uključenih u reformu sistema procjene invaliditeta; Podignut nivo informisanosti i podrške OSI i članova/ica njihovih porodica za ostvarivanje njihovih prava; Podignuta svijest javnosti o problemima sa kojima se OSI i njihove porodice suočavaju u svakodnevnom životu.

Ciljne grupe su: članovi/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, OSI i njihove porodice, mediji i šira javnost.

Projekat je započeo 20. septembra 2021. godine i trajaće do 20. maja 2022. godine, a njegov budžet je 12.000,00€. Projekat finansira Evropska Unija kroz projekat „Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori” Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Crnoj Gori.

Komentariši

PROFESOR MARK PRISTLI S UNIVERZITETA LIDS ODRŽAO PREDAVANJE O VJEŠTAČENJU INVALIDITETA

04. 10. 2021

skrin sa vebinara

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 1. oktobra 2021. godine organizovala Webinar za članove/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, koji je vodio prof Mark Pristli (Mark Priestley), profesor na predmetu Politika invaliditeta na Fakultetu sociologije i socijalne politike Univerziteta Lids u Velikoj Britaniji. Prof Pristli je koautor Izvještaja Akademske mreže evropskih stručnjaka za invaliditet (ANED) „Procjena invaliditeta u evropskim državama ANED sintetički izveštaj“ koji je izrađen u decembru 2018. godine i obuhvata analizu sistema procjene invaliditeta u 34 evropske zemlje. Jedan je od najvećih stručnjaka u Evropi u oblasti procjene invaliditeta.
Podsjećamo, UNDP u Crnoj Gori je 2020. godine započeo realizaciju projekta „Reforma nacionalnog sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori”, čiji je cilj potpuna reforma sistema procjene invaliditeta radi uspostavljanja pravednijeg sistema, ravnopravnijeg i lakšeg pristupa pravima na sve vrste materijalnih davanja i usluga za osobe s invaliditetom (OSI), a u skladu sa nacionalnim pozitivnim zakonodavstvom i Konvencijom UN-a o pravima OSI. U tom smislu je formirano pet radnih grupa pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Institutu za javno zdravlje, čiji je zadatak da izrade kompletan pravni okvir i novu Jedinstvenu metodologiju procjene invaliditeta. Izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović je članica Radne grupe za tjelesna oštećenja pri Institutu za javno zdravlje.
Tokom rada radnih grupa uočila se potreba za dodatnom edukacijom njihovih članova/ica o procesu vještačenja invaliditeta zasnovano na modelu ljudskih prava pristupa invaliditetu. U tom smislu je I MI Boke uspostavila saradnju sa prof Mark Pristlijem i omogućila da članovi/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta od njega čuju o različitim iskustvima zemalja širom Evrope u pogledu razvoja i sprovođenja sistema procjene invaliditeta, kao i da postave sva pitanja i razmjene mišljenja o pristupu kojim Crna Gora treba da ide. Ovo im je omogućilo da steknu znanja, dobiju savjete i steknu uvid u dobre i loše prakse od drugih zemalja sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, što već pozitivno utiče na njihov angažman u radu radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Institutu za javno zdravlje.
Webinar se organizovao putem Zoom platforme i na njemu je učestvovalo preko 30 učesnika/ca. Webinar je organizovan u okviru projektakojeg finansira Evropska Unija kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori” Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Ovo Saopštenje nastalo je uz finansijsku podršku Evropske unije i njegov sadržaj je isključiva odgovornost I MI Boke i ne odražava nužno stavove Evropske unije i UNDP-a.

Komentariši