MNE

ENG

Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom

09.01.2022

djevojke s invaliditetom grafika

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti smanjenju rodno-zasnovanog nasilja i povećanju rodne ravnopravnosti žena s invaliditetom u Crnoj Goriˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci, podići nivo svijesti, znanja i spremnosti za rad na smanjenju stepena rodno-zasnovanog nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, članova/ica njihovih porodica i opšte javnostiˮ.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN DVODNEVNI EDUKATIVNI RADNI SASTANAK SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA U OBLASTIMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I PRAVA OSI

14.09.2022

radni sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak, 12. i utorak, 13. septembra 2022. godine, održala Edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom (OSI), u Azul Beach Resort-u by Karisma, u Ulcinju, kojeg je vodila Miroslava-Mima Ivanović, trenerica s invaliditetom. Ovaj događaj je poslednja aktivnost u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA JAVNE DEBATE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM“

20.03.2022

Debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

ODRŽANA JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

07.03.2022

javna debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

NAJAVA DOGAĐAJA - JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

02.03.2022

djevojke s invaliditetom grafika

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A. Na Javnoj debati će biti predstavljeni i rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizuje povodom 8. marta a koji se isključivo bavi položajem žena s invaliditetom.