MNE

ENG

StaO-SI

11.07.2023

MicrosoftTeams-image

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.”. Specifični ciljevi su: „U periodu od 12 mjeseci, obezbijediti kontinuirano i stabilno ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Kotoru.” i „U periodu od 12 mjeseci, informisati javnost Kotora o pravima OSI u saobraćaju i zagovarati njihovo poštovanje.”

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Pristupačan taxi prevoz za OSI iz Kotora; Ulična akcija „StaO-SI u Kotoru!” i Medijska i informativna kampanja o pravima OSI u saobraćaju. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Najmanje 8 OSI iz Kotora povećalo uživanje slobode kretanja i Povećana svijest građana/ki Kotora o poštovanju prava OSI u oblasti saobraćaja.

Ciljne grupe su: OSI iz Kotora, predstavnici/e državnih i lokalnih institucija i opšta javnost.

Projekat je započeo 12. jula 2023. godine i trajaće do 11. jula 2024. godine. Njegov ukupan budžet iznosi 16.455,00€, a iznos koji finansira Opština Kotor je 8.910,00€.

Komentariši
0