MNE

ENG

PodržaO-SI se

31.07.2022

clip art prikaz osi i asistencije

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti povećanju socijalne inkluzije OSI i ekonomskom rastu u Crnoj Gori, kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije, pomoći u kući i druge podrške OSI”, a specifični cilj projekta je: „U periodu od četiri mjeseca doprinijeti samostalnosti najmanje 30 OSI i prevenciji njihove socijalne isključenosti kroz zapošljavanje 3 nezaposlena lica iz evidencije Zavoda na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Pripremne aktivnosti; Personalna asistencija za OSI; Pomoć u kući za OSI; Pružanje podrške OSI u realizaciji aktivnosti I MI Boke i učešću na različitim događajima; Monitoring i evaluacija.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Zaposleno najmanje 3 lica s evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na period od 4 mjeseca na poslovima pružanja podrške OSI; Pružena personalna asistencija, pomoć u kući i drugi vidovi podrške za 30 OSI u periodu od 4 mjeseca; Pruženo najmanje 2112 sati personalne asistencije, pomoći u kući i drugih vidova podrške za najmanje 30 OSI; Povećan nivo znanja i vještina u oblasti pružanja personalne asistencije, pomoći u kući i drugih vidova podrške OSI kod 3 lica s evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za najmanje 50%; Povećan nivo samostalnosti i društvenog aktivizma najmanje 30 OSI u periodu od 4 mjeseca za najmanje 60%; Organizovano najmanje 5 aktivnosti I MI Boke u kojima je učestovalo najmanje 30 OSI; OSI učestvovale na najmanje 10 događaja I MI Boke i drugih organizacija i institucija.

Ciljne grupe su: mladi s invaliditetom, žene s invaliditetom, OSI u stanju socijalne potrebe i socijalne isključenosti, nezaposlena lica, opšta javnost.

Projekat je započeo 5. avgusta i trajaće do 7. decembra 2022 godine, a njegov budžet je 6.816,84€. Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz program Javnog rada.
Komentariši
0