MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA ZA OSI O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I GOVORU MRŽNJE I OMALOVAŽAVANJA U MEDIJIMA

28. 01. 2022

skrin sa radionice

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 29. januara održala Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) iz ruralnih područja Boke o pristupačnosti informacija koje se šire putem medija i govoru mržnje i omalovažavanja. Dio učesnika/ca je pratio Radionicu putem Zoom aplikacije u svojim domovima, a dio u prostorijama Omladinskog kluba Kotor (Kulturni centar „Nikola Đurković”).

Iako je bilo predviđeno da trenerica Miroslava-Mima Ivanović Radionicu održi u prostorijama Omladinskog kluba, usljed kvara na jedinom dostupnom pristupačnom vozilu, bila je spriječena da dođe, zbog čega se komunikacija odvijala online. To je bio i dobar primjer da se učesnicima/ama objasni razlika između različitih termina koji se zbog nedostatka informisanosti često poistovjećuju, npr. invalidnost i invaliditet, odnosno koliko su barijere (u ovom slučaju nedostatak pristupačnog prevoza) uzrok invaliditeta.

Učesnici/e Radionice, posebno osobe sa oštećenjem sluha, ukazali/e su na okruženost nepristupačnim informacijama. Problem je medijsko izvještavanje, ali i komunikacija na institucionalnom nivou (lokalne i državne službe, razne usluge), gdje, kako su kazali, osim nedostatka informacija u pristupačnom formatu nema ni želje da se uspostavi komunikacija. Objašnjeno im je da je sve to, uz neadekvatno izvještavanje, omalovažavanje, loše predstavljanje OSI, vrsta diskriminacije po osnovu invaliditeta protiv koje se treba boriti.

Ukazano je na pravne norme koje OSI štite od ovakve diskriminacije po osnovu invaliditeta, kao i na proceduru pokretanja postupaka protiv onih koji ta prava ne poštuju. Uz mogućnost finansijske podrške za promociju društvene integracije OSI, koju mediji mogu da iskoriste iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, ne može biti opravdanja za nepoštovanje propisa. Mnogo je načina da mediji svoje informacije prilagode za upotrebu OSI, a finansijska sredstva ne mogu biti izgovor. Npr, za prilagođavanje sajta organizacije imiboke.me, primijenjene su potpuno besplatne alatke. Učesnicima/ama Radionice je, kroz predstavljanje dijela nalaza Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI, ukazano na visok stepen neprilagođenosti sadržaja u medijima, ali i na izostanak osnovnih znanja o tome kao o zakonskoj obavezi.

Prisutni/e su izrazili/e želju da se češće sastaju ili organizuju online druženja, što je direktno u vezi sa njihovom isključenošću i izolovanošću u odnosu na ostatak zajednice. Osim Viber grupe gdje bi mogli da razgovaraju i da se druže, predložili su radionice poput ove i, s vremena na vrijeme, druženja u prirodi. Da, pored potrebe za komunikacijom i druženjem, među OSI postoji i velika pasivnost, ukazala je predstavnica organizacije „Nova šansa u Novome” koja je naglasila da se na njihove pozive na edukaciju javljao vrlo mali broj OSI.

Uz zaključak da su OSI u takvu pasivnost doveli upravo mediji isključujući ih iz svih dešavanja i informisanja, te da OSI ne smiju biti pasivni posmatrači, već aktivni borci za svoja prava, završena je posljednja aktivnost projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, kojeg finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova u okviru regionalnog Projekta „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, a koji je od 1. maja prošle godine, kada je i započet, postigao značajne rezultate na planu pristupačnog informisanja OSI i podizanju svijesti o (ne)zastupljenosti OSI u medijima.  

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA OSI O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I GOVORU MRŽNJE I OMALOVAŽAVANJA U MEDIJIMA

26. 01. 2022

logoi partnera

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u subotu, 29. januara, sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Omladinskog kluba Kotor (Kulturni centar „Nikola Đurković”), održati Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) iz ruralnih područja Boke o pristupu informacijama koje se šire putem medija i govoru mržnje i omalovažavanja.

Smatramo da je važno da OSI shvate diskriminaciju koju svakodnevno, zbog nepristupačnih informacija i neadekvatnog izvještavanja medija, trpe. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i zakoni iz oblasti medija, definišu jasna pravila koja se u praksi ne poštuju. Kroz radionice ovog tipa želimo da OSI upoznamo sa zakonskim obavezama medija, ali i postupcima koji se mogu pokrenuti protiv onih koji ta prava ne poštuju.

Radionica je planirana za OSI iz ruralnih područja Boke, a kroz konkretne primjere, diskusiju i rad u grupama, očekujemo da će OSI usvojiti znanja koja se odnose na važnost medijski korektnog izvještavanja o i za OSI. Takođe, cilj nam je da ih osnažimo da štite svoja prava na pristup informacijama u pristupačnoj formi i ljudsko dostojanstvo. Radionica će trajati 90 minuta, a za sve prisutne biće obezbijeđen pristupačan prevoz i prevođenje na znakovni jezik.

Ova Radionica posljednja je aktivnost projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, kojeg finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova u okviru regionalnog Projekta „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, a koji je od 1. maja prošle godine, kada je i započet, postigao značajne rezultate na planu pristupačnog informisanja OSI i podizanju svijesti o (ne)zastupljenosti OSI u medijima.

Komentariši

Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima

11. 07. 2021

Opcija isticanja  teksta na veb sajtu

Opšti cilj projekta je: „Omogućiti otpornost građana/ki na uticaj dezinformacija i govora mržnje prema OSI i obezbijediti OSI pristup informacijama koje se šire putem medija u pristupačnoj formi.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od devet mjeseci, podići građanski aktivizam najmanje 60 mladih iz ruralnih područja Boke u borbi za prava OSI, osnažiti najmanje 15 OSI da se štite od govora mržnje i omalovažavanja i ostvaruju svoja prava na pristup informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi, kao i obezbijediti adekvatno i potpuno informisanje opšte javnosti o pitanjima OSI u Boki putem kvalitetnih medijskih proizvoda na lokalnom nivou.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI; Radionica s OSI iz Boke o pristupu informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi i govoru mržnje i omalovažavanja; Istraživanje o izvještavanju medija na lokalnom nivou za i o OSI; Izrada Izvještaja o izvještavanju medija na lokalnom nivou za i o OSI; Konferencija za novinare; Izrada veb-sajta I MI Boke i medijska i online kampanja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Povećana znanja i vještine najmanje 60 učenika/ca završnih razreda osnovih škola u ruralnim područjima Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI; Povećana znanja i vještine najmanje 15 OSI u ruralnim područjima Boke o ostvarivanju i zaštiti prava na pristup informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi, kao i o zaštiti od govora mržnje i omalovažavanja; Prikupljeni podaci i definisane preporuke za medije na lokalnom nivou za unaprjeđenje pristupačnosti informacija za OSI i informisanje opšte javnosti o pitanjima OSI na lokalnom nivou; i podignuti nivo svijesti i informisanosti najmanje 2000 osoba o pravima i potrebama OSI.

Ciljne grupe su: učenici/e završnih razreda osnovnih škola u ruralnim područjima Boke, OSI iz ruralnih područja Boke, mediji na lokalnom i nacionalnom nivou i opšta javnost. Krajnji/e korisnici/e projekta su: OSI, njihove porodice i mediji sa područja cijele Crne Gore, kao i opšta javnost. Projekat je započeo 1. maja 2021. godine i trajaće do 1. februara 2022. godine, a njegov budžet iznosi 8.921,13€. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova u okviru regionalnog Projekta „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”.

Komentariši

NEDOSTAJE SISTEMATIČAN PRISTUP IZVJEŠTAVANJU O I ZA OSI KOD LOKALNIH MEDIJA

20. 12. 2021

mima i irena u pr centru

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 21. decembra održala Konferenciju za novinare u PR centru u Podgorici, povodom predstavljanja rezultata Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za osobe s invaliditetom (OSI). Na Konferenciji su govorile: izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović, Koautorka Izvještaja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI, Irena Rašović i predstavnica Instituta za medije Crne Gore, Milica Bogdanović. Lokalni mediji o OSI najčešće izvještavaju jednom mjesečno, javni emiteri to rade češće od komercijalnih, a takvo sporadično prisustvo informacija ukazuje na nedostatak sistematičnog pristupa izvještavanju o OSI. Istraživanje o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI sprovedeno je na bazi upitnika od 15. juna do 15. jula ove godine, a obuhvatilo je odgovore dobijene od predstavnika/ca 50 lokalnih medija: šest televizijskih stanica, 16 radio stanica, 28 internet portala iz 16 crnogorskih opština. Izvršna direktorka I MI Boke je rekla da mnogi građani i građanke Crne Gore, pogotovo oni u ruralnim područjima, formiranju svoj stav o OSI na osnovu medijskog izvještavanja, koje, kako je kazala, nije uvijek adekvatno. „Često se o OSI izvještava na način koji podrazumijeva milosrđe, uveličavanje uspjeha OSI ili predstavljanje njih kao heroja. Zbog toga nastaju i pogrešni stavovi, tj. predrasude, stereotipi među mladom generacijom“, istakla je Ivanović. Prema njenim riječima, informacije u medijima često nisu pristupačne za OSI i zbog toga ne mogu da dobiju čak ni one informacije koje utiču na njihovu egzistenciju. „Ono što je vrijedan proizvod ovog projekta je veb sajt naše organizacije, koji je prvi veb sajt jedne NVO u Crnoj Gori koji je pristupačan za OSI. Omogućava više funkcija prilagođavanja veličine fonta, razmaka, teksta, tako da osobe s oštećenjem vida i osobe sa diskleksijom mogu bez prepreka da pročitaju informacije koje se na njemu nalaze“, navela je Ivanović. Ukazala je da oblast medija nije na adekvatan način regulisana propisima, gdje bi se Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima OSI neposredno trebala primjenjivati. „Ono što je slučaj kod nas je da zakoni iz medija podstiču i omogućavaju finansijsku podršku kako javnim emiterima, tako komercijalnim, koji proizvode sadržaje koji se bave pitanjima OSI i koji pružaju pristupačne informacije za OSI“, istakla je Ivanović. Kazala je da ni u jednom zakonu iz oblasti medija ne postoji obaveza i sankcija za kršenje obaveze proizvodnje takvih sadržaja. Koautorka Izvještaja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI, Irena Rašović, istakla je da je Istraživanje pokazalo da o i za OSI mediji nedovoljno i neadekvatno izvještavaju. „Cilj Istraživanja bio je da se na bazi upitnika utvrdi: da li i u kojoj mjeri lokalni mediji kreiraju sadržaje koji se bave pitanjima OSI, da li pružaju pristupačne informacije za OSI i ima li razlike u izvještavanju na ovu temu u odnosu na tip područja (urbano, ruralno)“, pojasnila je Rašović. Kazala je da najveći broj lokalnih medija iz ruralnih područja o OSI izvještava najmanje jednom mjesečno, za razliku od lokalnih medija u urbanim sredinama koji o OSI najčešće izvještavaju na sedmičnom nivou. „Kad su u pitanju mediji u ruralnim područjima, 54 odsto ih je kazalo da o OSI izvještava najmanje jednom mjesečno, 31 odsto najmanje jednom sedmično, a 15 odsto najmanje jednom u tri mjeseca“, rekla je Rašović. Ukazala je da je Istraživanje pokazalo da su najčešći povodi za objavljivanje sadržaja o OSI: saopštenja za javnost, konkretni događaji ili humanitarne akcije. „O OSI se uglavnom izvještava kroz sve segmente programa. Samo 14 odsto lokalnih medija, uglavnom javni emiteri, kroz posebnu emisiju ili rubriku“, navela je Rašović. Kazala je da, kao najzastupljenije tematske oblasti u izvještavanju o OSI, lokalni mediji navode: kulturu, obrazovanje, zapošljavanje OSI, životne priče, promociju prava OSI, borbu protiv diskriminacije, društvenu odgovornost, humanitarne akcije i edukativne emisije. „U deficitu su sadržaji koji se na analitičan i istraživački način bave temama značajnim za OSI“, rekla je Rašović. Prema njenim riječima, na pitanje da li prilikom izvještavanja vode računa o terminologiji, svi anketirani lokalni mediji su potvrdno odgovorili. „„Osoba sa invaliditetom”, najdominantniji je oblik koji se upotrebljava. Na osnovu Istraživanja smo zaključili da su u upotrebi i neadekvatni termini, ali rjeđe nego prethodnih godina“, navela je Rašović. Istraživanje je pokazalo da je zastupljenost medijskih sadržaja koji su potpuno pristupačni za OSI na izuzetno niskom nivou. „Na pitanje „U kojoj mjeri su informacije vašeg medija pristupačne OSI” najviše anketiranih lokalnih medija (40) odgovorilo je da su sadržaji djelimično pristupačni, dok je opcija uvećavanja fonta najzastupljeniji oblik prilagođavanja“, kazala je Rašović. Istakla je da je na pitanje „Da li su mediji u obavezi da kreiraju sadržaje koji se isključivo bave pitanjima OSI”, 38 lokalnih medija odgovorilo potvrdno, tri negativno, dok njih devet ne zna odgovor na to pitanje. „Skoro svi anketirani lokalni mediji smatraju da OSI treba aktivnije uključiti u kreiranje medijskih sadržaja. Na pitanje kako povećati vidljivost OSI, 20 lokalnih medija smatra da je važna edukacija novinara/ki, 24 je odgovorilo da treba edukovati urednike/ce, dok njih 30 rješenje vidi u većem angažovanju OSI“, rekla je Rašović. Pojasnila je da su rezultati Istraživanja potkrijepljeni analizom konkretnih medijskih sadržaja, navodeći da svi mediji koji su učestvovali u Istraživanju nisu dostavili materijale, ali da su analizirali 20 audio, video i internet priloga. „Od analiziranih objava samo jedna je obuhvatila sve relevantne strane i sagovornike, što je još jedna potvrda nedostatka istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti“, navela je Rašović. Predstavnica Instituta za medije Crne Gore, Milica Bogdanović, kazala je da je projekat „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, u okviru kojeg je sprovedeno istraživanje, podržao Institut za medije kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, a finansirali su ga Evropska unija i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. „Regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija” sprovodi se u šest država Balkana i u Turskoj, a sprovodi ga Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope. Institut za medije je partner u Crnoj Gori. Cilj regionalne inicijative je bio da se promoviše profesionalno izvještavanje, objavljivanje sadržaja u kojem nema dezinformacije, propagande i govora mržnje i da se radi na unaprjeđenju medijske pismenosti svih građana“, istakla je Bogdanović. Ocijenila je da su ove inicijative važne u cilju unaprjeđenja medijske pismenosti u društvu, navodeći da nije dovoljno da na tome rade samo profesionalni mediji i medijske organizacije, već je bitna podrška lokalnih inicijativa. „Zato je važno da se radi i sa odraslima i mladima u gradovima, selima, i sa različitim društvenim strukturama, jer smo svi jednako izloženi dezifnormacijama, propagandi i govoru mržnje“, zaključila je Bogdanović.  

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - I MI BOKE PREDSTAVLJA ISTRAŽIVANJE O IZVJEŠTAVANJU LOKALNIH MEDIJA O I ZA OSI NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE

14. 12. 2021

poziv na pres

Konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni rezultati Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za osobe s invaliditetom (OSI), biće održana u utorak 21. decembra sa početkom u 10:00h u PR centru u Podgorici. Istraživanje je sprovela Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) s ciljem utvrđivanja načina i dinamike izvještavanja lokalnih medija o pitanjima koja se tiču OSI, te ispunjenja zakonske obaveze da informišu na pristupačan način. Na Konferenciji će govoriti: - Milica Bogdanović, predstavnica Instituta za medije Crne Gore, - Miroslava-Mima Ivanović, izvršna direktorka I MI Boke, - Irena Rašović, koautorka Izvještaja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI Iako je crnogorskim zakonima jasno propisana obaveza medija da kreiraju raznovrsne i kvalitetne sadržaje za sve pojedince/ke, te da podstiču društvenu inkluziju marginalizovanih grupa između ostalih i OSI, o toj temi se ne izvještava adekvatno, niti u dovoljnoj mjeri. Osim toga, medijski sadržaji uglavnom su nepristupačni, posebno za osobe s oštećenjem vida ili sluha, zbog čega su OSI često neinformisane o najvažnijim zbivanjima u zemlji i šire, pa i o pitanjima koje su im od egzistencijalnog značaja. Istraživanje, prvo te vrste u Crnoj Gori, pokazuje detaljnu sliku izvještavanja lokalnih medija u svrhu informisanja OSI o opštim pitanjima i javnosti o pitanjima OSI. Koliko se bave temama OSI, u kojim segmentima programa najčešće, koju terminologiju koriste, te da li imaju neku od mogućnosti prilagođavanja sadržaja za OSI, pitanja su koja je Istraživanje obuhvatilo. Posebna pažnja posvećena je razlikama u izvještavanju lokalnih medija u urbanim i ruralnim područjima, čije je prevazilaženje neophodno kako bi i OSI koje žive u tim sredinama bile prihvaćenije i vidljivije. S obzirom na značaj medija u pogledu ostvarenja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, rezultati Istraživanja su svojevrsni prikaz trenutnog stanja i položaja OSI, te njihove opšte prisutnosti. Istraživanje je na bazi upitnika sprovedeno u periodu od 15. juna do 15. jula 2021. godine, a obuhvatilo je odgovore dobijene od predstavnika/ca 50 lokalnih medija (6 televizijskih stanica, 16 radio stanica, 28 internet portala) iz 16 crnogorskih opština. Rezultati ukazuju na područja za unaprjeđenje izvještavanja lokalnih medija u odnosu na OSI, a njihova analiza sa preporukama, štampana u 50 primjeraka Izvještaja na crnogorskom i 30 primjeraka na engleskom jeziku, biće distribuirana domaćim i međunarodnim zainteresovanim stranama (medijima, NVO, državnim i lokalnim institucijama, međunarodnim institucijama itd.). Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Komentariši

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „MILAN VUKOVIĆ”

12. 12. 2021

dunja u školi

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 11. decembra u Osnovnoj školi „Milan Vuković” u Meljinama u Herceg Novom, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnog razreda bili/e su više nego zainteresovani za direktnu komunikaciju sa trenericom, aktivistkinjom u borbi za prava OSI, Dunjom Samardžić, koja ima oštećenje vida. Radionica je bila prilika da prvi put direktno razgovaraju s OSI, o kojima su, kako su nam kazali/e, uglavnom informisani putem medija. Bili/e su vidno zainteresovani za njihov život i rad, konkretno: kako to danas osoba s oštećenjem vida koristi mobilni telefon, kako završava školu, ide na posao i odrađuje svoje poslovne obaveze, pa do toga da li tokom života nailazi na one kojima je neprijatno da budu u njihovom društvu. Ne krijući radoznalost, učenici/e su pomogli da se kroz primjere iz života i Dunjinu ličnu priču objasni šira slika položaja OSI u Crnoj Gori i kako se on tokom vremena mijenjao. Ukazano je i na brojne stereotipe koje mediji koriste za prikazivanje OSI, što kao posljedicu ima predrasude o OSI i nerealna očekivanja od njih. Njihova reakcija i razumijevanje problematike OSI važni su za formiranje adekvatnih stavova, kako na njih ne bi uticali stereotipi i predrasude koje plasiraju mediji i društvene mreže. Radionica je bila svojevrsna lekcija o prihvatanju različitosti, za koju su učenici/e O.Š. „Milan Vuković” pokazali veliko interesovanje i koju su do kraja „časa” uspješno savladali. Na kraju Radionice učenici/e su izrazili/e zahvalnost što su imali/e priliku da se, iz prve ruke, upoznaju sa životom i radom OSI. I MI Boke je već održala dvije radionice s učenicima/ama završnih razreda Osnovne škole „Nikola Đurković” u Radanovićima u Kotoru i Osnovne škole „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „MILAN VUKOVIĆ”

09. 12. 2021

informacije

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u subotu, 11. decembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Milan Vuković” u Meljinama u Herceg Novom, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih. Očekuje se otvorena diskusija i interaktivni rad u grupama, što će podstaći da učenici/e završnih razreda ove Osnovne škole iskažu svoja zapažanja i stavove. Uz konkretne primjere i analizu medijskih sadržaja, učenici/e će steći znanja i vještine za prepoznavanje korektnog izvještavanja o OSI. Na kraju Radionice, razmatraće se kako mladi mogu da pomognu inkluziju OSI u svom okruženju, te će im se predstaviti rad i mogućnost saradnje s I MI Boke. Radionica će trajati 60 minuta, a vodiće je iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić. I MI Boke je, u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima” već održala dvije radionice s učenicima/ama završnih razreda Osnovne škole „Nikola Đurković” u Radanovićima u Kotoru i Osnovne škole „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu. Na radionicama su učenici/e završnih razreda pokazali/e veliko interesovanje za život i funkcionisanje OSI priznajući da su im ta pitanja prilično nepoznata ili poznata u onom dijelu koji im plasiraju mediji. Kako pristupiti, započeti komunikaciju i pomoći, ukoliko je potrebno, OSI, neka su od pitanja koja su im bila posebno zanimljiva. Radionice su pokazale da je direktna komunikacija s OSI najbolji način da se razbiju barijere i prevaziđu stereotipi koje učenici/e mogu imati prema ovoj grupi. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ovaj materijal nastao je u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, finansiranog u okviru grant šeme projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija (Resilience – Civil Society for Media Free of Hate and Disinformation), koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Komentariši

PROJEKAT I MI BOKE JEDAN OD NAJZAPAŽENIJIH NA REGIONALNOM DOGAĐAJU U OKVIRU PROJEKTA „SNAŽNI - MEDIJI BEZ MRŽNJE I DEZINFORMACIJA”

06. 12. 2021

skup u novom sadu

Partneri iz 22 organizacije i pet zemalja regionaokupili su se prošle sedmice u Novom Sadu na regionalnom događaju u okviru projekta „SNAŽNI - Mediji bez mržnje i dezinformacija” kako bi razmijenili dosadašnja iskustva sa projekata koji su u toku. Predstavnici/e organizacija iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Crne Gore, razgovarali/e su o dosadašnjim postignućima u okviru projekata, ali i o stanju medija, medijskih sloboda i dezinformacija u regionu. Među njima je bila i saradnica Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Irena Rašović.
Naš projekat „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima” privukao je pažnju prisutnih, posebno u dijelu pristupačnosti sajta imiboke.me za osobe s invaliditetom (OSI) i nalaza Istraživanja koje se odnosi na izvještavanje lokalnih medija za i o OSI. Prezentaciju projekta započeli smo „upoznavanjem“ sa izvršnom direktorkom I MI Boke, Miroslavom-Mimom Ivanović, čiju smo izjavu, u vidu video snimka namjerno pustili bez tona. To je bio način da prisutnima približimo kako OSI primaju informacije putem medija, koje nisu prilagođene, a većina je upravo takva. Prilikom prezentacije sajta, učesnike/ce regionalnog događaja je zanimalo na koji način se postiže njegova pristupačnost, odnosno kako izgleda kada određeni sadržaj prilagodimo svojim potrebama, podesimo kontrast, istaknemo linkove, uvećamo kursor, ili povećamo prostor između slova, riječi ili redova, što je klikom na znak u desnom ćošku našeg sajta prilično jednostavno. Prvi potpuno pristupačan veb sajt NVO u Crnoj Gori jedan je od segmenata finansiran kroz ovaj regionalni projekat. Da u sferi izvještavanja o i za OSI ima mnogo dilema, komentarisali su kolege iz Bosne i Hercegovine, koji imaju novinarskog iskustva. Zaključeno je da je od izuzetnog značaja edukacija koju organizacije OSI mogu da ponude informativnim kućama, ali i otvorenost urednika/ca, a ne samo novinara/ki, da se uključe i primijene preporuke OSI. Naše Istraživanje o izvještavanju lokalnih medija koje ovih dana treba da bude predstavljeno crnogorskoj javnosti pokazuje da najveći broj medija, 44%, o OSI izvještava najmanje jednom mjesečno, dok su najčešći povodi za njihovu priču saopštenja za javnost, konkretni događaji ili humanitarne akcije.
Bilo da se radi o OSI ili nekoj drugoj marginalizovanoj grupaciji, skup je pokazao da je situacija u svim zemljama regiona slična, te da je borba koja se kroz medije može voditi za bolje društvo, jako važna. Osim razmjene iskustava, učešće I MI Boke bilo je značajno i s aspekta bolje saradnje između civilnih organizacija regije, jer se sve one bave srodnim temama, imaju slične vizije i suočavaju se sa sličnim problemima.
Regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i diskriminacije”, u Crnoj Gori sprovodi se preko Instituta za medije Crne Gore, a realizuje se uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Obuhvata  Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

Ovo Saopštenje nastalo je u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, finansiranog u okviru grant šeme projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija (Resilience – Civil Society for Media Free of Hate and Disinformation), koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

 

 

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „NIKOLA ĐURKOVIĆ”

28. 11. 2021

mediji

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 30. novembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Nikola Đurković” u Radanovićima, Kotor, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih. 
Očekuje se otvorena diskusija i interaktivni rad u grupama, što će podstaći da učenici/e završnih razreda ove Osnovne škole iskažu svoja zapažanja i stavove. Uz konkretne primjere i analizu medijskih izvještaja, učenici/e će steći znanja i vještine za prepoznavanje korektnog izvještavanja o OSI. Na kraju Radionice, razmatraće se kako mladi mogu da pomognu inkluziju OSI u svom okruženju, te će im se predstaviti rad i mogućnost saradnje s I MI Boke. Radionica će trajati 90 minuta, a vodiće je iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić. 
Ovo je druga, od planirane tri radionice s učenicima/ama završnih razreda osnovnih škola u ruralnim područjima Boke, a koje se organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ovaj materijal nastao je u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, finansiranog u okviru grant šeme projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija (Resilience – Civil Society for Media Free of Hate and Disinformation), koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Komentariši

ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „BRANKO BRINIĆ”

17. 11. 2021

ucenici u klupama

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 17. novembra u Osnovnoj školi „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Radionici su prisustvovali učenici/e završnog razreda, njih jedanaest, sa kojima se otvoreno i kroz interaktivni rad razgovaralo o njihovoj percepciji OSI.
Razgovor sa trenericom s invaliditetom Miroslavom-Mimom Ivanović, za njih je, kako su kazali/e, bio prvi direktan kontakt s OSI. Pitanja života, potreba i funkcionisanja OSI, uglavnom su im nepoznata, ili poznata u onom dijelu koje im mediji ili društvene mreže serviraju. Stoga su njihove pozitivne reakcije i razumijevanje problematike OSI, važni za formiranje adekvatnih stavova koje će ponijeti u privatni i poslovni život i rad. Tokom razgovora ukazano je na potrebu izgrađivanja ličnog mišljenja, ne dozvoljavajući upliv stereotipa i predrasuda koje plasiraju mediji i društvene mreže. Invaliditet prikazan kao tragedija ili kroz model „milosrđa“, nije način da se informiše o toj grupaciji. Tako se kreira kriva slika i stiče pogrešan utisak o OSI, kao nekome kome treba jednokratno pomoći ili ko mora biti uspješniji od drugih. Uz konkretne primjere i analizu medijskih sadržaja, učenici/e su naučili kako da prepoznaju korektno izvještavanje i kako da svojim primjerom pomognu inkluziju u svom okruženju.
Pored ove, u narednom periodu, slične radionice biće organizovane i u O.Š- „Nikola Đurković” – Radanovići, i u O.Š. „Milan Vuković” – Meljine. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ovo Saopštenje nastalo je u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, finansiranog u okviru grant šeme projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija (Resilience – Civil Society for Media Free of Hate and Disinformation), koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „BRANKO BRINIĆ”

14. 11. 2021

logoi partnera

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 17. novembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih. 
Očekuje se otvorena diskusija i interaktivni rad u grupama, što će podstaći da učenici/e završnih razreda ove Osnovne škole iskažu svoja zapažanja i stavove. Uz konkretne primjere i analizu medijskih sadržaja, učenici/e će steći znanja i vještine za prepoznavanje korektnog izvještavanja o OSI. Na kraju Radionice, razmatraće se kako mladi mogu da pomognu inkluziju OSI u svom okruženju, te će im se predstaviti rad i mogućnost saradnje s I MI Boke. Radionica će trajati 90 minuta, a vodiće je iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović. 
Pored ove, u narednom periodu, a povodom Međunarodnog dana djeteta (20. novembra) i u susret Međunarodnom danu OSI (3. decembra), slične radionice biće organozovane i u O.Š. „Nikola Đurković” – Radanovići, Kotor i u O.Š. „Milan Vuković” – Meljine, Herceg Novi. Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI organizuju se u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ovaj materijal nastao je u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, finansiranog u okviru grant šeme projekta SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija (Resilience – Civil Society for Media Free of Hate and Disinformation), koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

 

Komentariši

Saopštenje za javnost: imiboke.me – nova veb adresa za informacije o OSI

28. 07. 2021

website logo

Veb sajt novi je medijski proizvod koji je pokrenula Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), koji će pružati adekvatne, relevantne, potpune i pristupačne informacije o osobama s invaliditetom. Ovo je prvi veb-sajt jedne NVO u Crnoj Gori koji je u potpunosti pristupačan za OSI. Dodatno, očekujemo da doprinese borbi protiv širenja dezinformacija i govora mržnje prema OSI.

Sajt će, vjerujemo, pomoći da se OSI, njihove porodice, javnost Boke i šire, informišu o pravima OSI i događajima koje I MI Boke, ostale organizacije i institucije sprovode radi unapređenja položaja ove grupe. Ovo naročito zbog toga što su na sajtu dostupne opcije za e- pristupačnost, koje OSI omogućavaju: prilagođavanje kontrasta, isticanje linkova ili teksta, uvećanje kursora, uvećanje ili poravnanje teksta, povećanje prostora između slova i riječi ili između redova, fiksiranje animacija i slika i prilagođavanja za osobe sa disleksijom.

Mediji, pored toga što imaju zadatak da blagovremeno i objektivno izvještavaju o različitim pojavama i događajima, imaju širi društveni značaj i igraju važnu ulogu u borbi za javno dobro i ostvarivanje ljudskih prava. Medijsko izvještavanje može biti ključna alatka za promjenu javnog diskursa u odnosu na invalidnost i pitanja koja se tiču OSI. U tom smislu, kreiranjem različitih kvalitetnih sadržaja koji imaju nediskriminišući karakter, i skreću pažnju na svakodnevne situacije i probleme sa kojima se OSI suočavaju, vjerujemo da ćemo doprinijeti smanjenju predrasuda i stereotipa prema ovoj grupi u društvu.

Veb-sajt je dostupan na crnogorskom i engleskom jeziku. Ispod svake objavljene vijesti biće omogućena opcija komentarisanja, što će javnosti omogućiti neposrednu interakciju i pružanje povratnih informacija od i za I MI Boke. Ističemo svoju zahvalnost programeru Marku Savoviću i grafičkoj dizajnerki Dariji Begić na profesionalnosti i poznavanju standard e- pristupačnosti.

I MI Boke, izradu veb-sajta, njegovo redovno tehničko održavanje i ažuriranje sprovodi u okviru projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, koji je podržan od strane Instituta za medije Crne Gore, kroz regionalni projekat „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Komentariši