MNE

ENG

Rodno odgovornim budžetiranjem do rodne ravnopravnosti OSI

26.07.2023

rob

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti uspostavljanju ravnopravnosti žena i muškaraca s invaliditetom u Crnoj Gori u uživanju adekvatnog životnog standarda.”. Specifični ciljevi ovog projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, prikupiti relevantne podatke i ponuditi konkretna rješenja donosiocima/teljkama odluka za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI.” i „U periodu od 8 mjeseci, pokrenuti dijalog među zainteresovanim stranama i javnosti o rodno-odgovornom budžetiranju (ROB) u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: ROB analiza utroška sredstava u oblastima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja i socijalne zaštite OSI; Izrada Sažetka politike o ROB-u u oblastima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja i socijalne zaštite OSI; Kampanja javnog zastupanja; i Medijska i online kampanja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Sprovedena ROB analiza utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i budžetskih sredstava za usluge socijalne i dječje zaštite i materijalna davanja za OSI, od 2021. godine do 30. juna 2023. godine; Definisane preporuke za donosioce/teljke odluka sa konkretnim koracima i aktivnostima za unaprjeđenje ROB-a u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI; Pokrenut dijalog sa donosiocima/teljkama odluka o ROB-u u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite OSI; i Povećana svijest javnosti o rodnoj neravnopravnosti OSI u oblasti adekvatnog životnog standarda.

Ciljne grupe ovog projekta su: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Savjet za konkurentnost Vlade Crne Gore, Skupština Crne Gore, mediji i opšta javnost.

Projekat je započeo 27. jula 2023. godine i trajaće do 26. marta 2024. godine, a njegov budžet iznosi 8.000,00€.Projekat je podržan od strane Mreže za nadzor ROB-a, kroz subgranting program projekta „Jačanje transparentnosti i odgovornosti za rodnu ravnopravnost u regiji Zapadnog Balkana i Moldaviji”, koji finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).

Komentariši
0