MNE

ENG

Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja

14.09.2021

Naslovna slika disability

Opšti cilj projekta je:„ Uspostaviti ravnopravnost žena i muškaraca s invaliditetom u pristupu zaposlenju u Crnoj Gori.”.

On će se postići sprovođenim sljedećih aktivnosti: ROB analiza utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; Izrada Policy brief-a; Kampanja zagovaranja; Medijska i online kampanja...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA SEKRETARIJATA SAVJETA ZA KONKURENTNOST VLADE CRNE GORE

15.12.2021

zoom sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 16. decembra održala sastanak sa predstavnicama sekretarijata Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore, čija je tema bila unaprijeđenje rodne ravnopravnosti osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti rada i zapošljavanja. Na sastanku su ispred sekretarijata Savjeta za konkurentnost učestvovale Marija Risteska, Marija Šuković i Marija Asanović, dok su predstavnice I MI Boke bile Miroslava-Mima Ivanović, Marijeta Mojašević i Ana Marković.